Primăria Municipiului Rm. Sărat – anunț public

de Stiri Buzau Media

In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134, si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 30.03.2022, orele 1500 in Sala de sedinte a Primariei Municipiului Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotarare nr.88/24.03.2022 pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2021
2. Proiect de hotarare nr.89/24.03.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant in Municipiul Rm.Sarat – Gradinita cu Program Prelungit „Mugurasii” din strada Constantin Brancoveanu nr.13, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau”
3. Proiect de hotarare nr.90/24.03.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, Axa prioritara (AP) 9-Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID -19 –Reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice si a instalatiilor de ventilare, tratare si purificare a aerului pentru Spitalul Municipal”, strada Nicolae Balcescu nr.2, localitatea Ramnicu Sarat, judetul Buzau, numar cadastral 32279
4. Proiect de hotarare nr.91/24.03.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, Axa prioritara (AP) 9-Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID -19 –Reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice si a instalatiilor de ventilare, tratare si purificare a aerului pentru Spitalul Municipal”, strada Nicolae Balcescu nr.2, localitatea Ramnicu Sarat, judetul Buzau, numar cadastral 32279, ce va fi depus pentru finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul  COVID-19, Obiectiv Specific 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Programul Operaţional Infrastrucura Mare 2014-2020 Cod Apel: POIM/935/9/1/Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale
5. Proiect de hotarare nr.92/24.03.2022 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat in vederea implementarii in comun (lider/partener 1- UAT Municipiul Rm.Sarat, partener 2 – Spitalul Municipal Rm.Sarat) a proiectului „Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, Axa prioritara (AP) 9-Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul COVID -19 –Reabilitarea si modernizarea instalatiilor electrice si a instalatiilor de ventilare, tratare si purificare a aerului pentru Spitalul Municipal”, strada Nicolae Balcescu nr.2, localitatea Ramnicu Sarat, judetul Buzau, numar cadastral 32279, ce va fi depus pentru finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de virusul  COVID-19, Obiectiv Specific 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Programul Operaţional Infrastrucura Mare 2014-2020 Cod Apel: POIM/935/9/1/Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale
6. Proiect de hotarare nr.93/24.03.2022  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuite (faza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie -D.A.L.I) si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Renovare cladire ghetou Focsani nr.7A si montare panouri fotovoltaice”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau, urmare a revizuirii D.A.L.I
7. Proiect de hotarare nr.94/24.03.2022  privind   aprobarea incheierii acordului de parteneriat in vederea implementarii in comun (lider/partener 1- UAT Municipiul Rm.Sarat, partener 2 – Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat) a proiectului „Renovare cladire ghetou Focsani nr.7A si montare panouri fotovoltaice”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau, urmare a  Solicitarii de clarificare  nr.1 a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR Sud-Est)

nr.3232/DIPOR/07.02.2022

8. Proiect de hotarare nr.95/24.03.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici (indicatori de realizare, respectiv durata de implementare a obiectivului de investitie) pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Amenajare parcuri/zone verzi in Zona Urbana Marginalizata” a Municipiului Rm.Sarat (6 parcuri/zone verzi), aprobati prin HCL nr.184/20.09.2021, proiect cod SMIS 153900, depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI
9. Proiect de hotarare nr.96/24.03.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Amenajare parcuri/zone verzi in Zona Urbana Marginalizata” a Municipiului Rm.Sarat”, cod SMIS 153900,  depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate, (6 parcuri/zone verzi)
10. Proiect de hotarare nr.97/24.03.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici (indicatori de realizare, respectiv durata de implementare a obiectivului de investitie) pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executare lucrari de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activitati sportive”, (pozitia 1- 2 terenuri), aprobati prin HCL nr.191/30.09.2021, proiect cod SMIS 153898, depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI
11. Proiect de hotarare nr.98/24.03.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Executare lucrari de amenajare a trei terenuri sintetice pentru activitati sportive”, cod SMIS 153898,  depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate,

(pozitia 1- 2 terenuri)

12. Proiect de hotarare nr.99/24.03.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici (indicatori de realizare) pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executie lucrari de amenajare a doua locuri de joaca” in Zona Urbana Marginalizata, aprobati prin HCL nr.190/30.09.2021, proiect cod SMIS 153901, depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI
13. Proiect de hotarare nr.100/24.03.2022 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici (indicatori de realizare) pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Executie lucrari de amenajare a unui loc de joaca” in Zona Urbana Marginalizata, aprobati prin HCL nr.207/12.10.2021, proiect cod SMIS 153901, depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI
14. Proiect de hotarare nr.101/24.03.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Executie lucrari de amenajare a 3 locuri de joaca” in Zona Urbana Marginalizata, cod SMIS 153901,  depus in cadrul apelului nr.POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiţii 9.1: Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate
15. Proiect de hotarare nr.102/24.03.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie (proiectul) „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, proiect in care Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat are calitatea de membru7/partener 7 (Fisa de proiect ”Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat”
16. Proiect de hotarare nr.103/24.03.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizare pluviala pe strazi din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 2”
17. Proiect de hotarare nr.104/24.03.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza Studiu de fezabilitate) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Infiintare retea de canalizatii subterane de telecomunicatii in Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau-lot 2”
18. Proiect de hotarare nr.105/24.03.2022 privind aprobarea Devizului General Actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati conform dispozitiilor de santier nr.2, 3 si 4 pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Ramnicu Sarat”, cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2022
19. Proiect de hotarare nr.106/24.03.2022 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Ramnicu Sarat”, cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2022 in conformitate cu Devizul General actualizat conform  dispozitiilor de santier nr.2, 3 si 4
20. Proiect de hotarare nr.107/24.03.2022 privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate
21. Proiect de hotarare nr.108/24.03.2022  privind aprobarea alocarii sumei de 21.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale
22. Proiect de hotarare nr.109/24.03.2022 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de catre Institutia de Interes Public „Piete, targuri si Oboare” Rm.Sarat
23. Proiect de hotarare nr.110/24.03.2022 privind acceptarea ofertei de donatie a terenului in suprafata de 6 mp, categoria de folosinta arabil, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, Soseaua Focsani, judetul Buzau, amplasat in intravilan, inscris in CF 37172 a localitatii Ramnicu Sarat, numar cadastral 37172
24. Proiect de hotarare nr.111/24.03.2022 privind acceptarea ofertei de donatie a terenului in suprafata de 7 mp, categoria de folosinta arabil, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Dunarii nr.8-10, judetul Buzau, amplasat in intravilan, inscris in CF 37319 a localitatii Ramnicu Sarat, numar cadastral 37319
25. Proiect de hotarare nr.112/24.03.2022 privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren  de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 44), strada Timisului nr.6, judetul Buzau, pe care este executata o constructie C1 cu destinatia de locuinta, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.117/20.01.2022, catre sotii Acasandri Costel si Acasandri Claudia, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre doamna Tertiu Loredana-Maria
26. Proiect de hotarare nr.113/24.03.2022 privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, modificarile patrimoniale referitoare la  scoaterea din functiune, casare si valorificare a doua mijloace fixe (AUTOSPECIALA MACARA MARCA UM TIMISOARA, TIP AMT 125, numar  imatriculare BZ 03 KSP, respectiv AUTOGREDER MARCA XCMG, TIP GR 180, numar inregistrare RM 717), mijloace fixe apartinand S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat
27. Proiect de hotarare nr.114/24.03.2022 prin care Actionarul unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat – Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat ia act de contractul de ipoteca nr.53/9024/2022, incheiat intre BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (in calitate de creditor) si ACVATERM S.A (in calitate de debitor ipotecar), ipoteca instituita asupra contului curent bancar RO27BRDE100SV01845911000,  deschis de catre ACVATERM SA la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA (inclusiv asupra soldului creditor al acestuia)
28. Proiect de hotarare nr.115/24.03.2022 privind  aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat
29. Proiect de hotarare nr.116/24.03.2022 privind  modificarea art.7, alin.1 din HCL nr.5/31.01.2013 privind stabilirea criteriilor de prioritate in baza carora se repartizeaza locuintele sociale/necesitate in Municipiul Rm.Sarat si aprobarea regulamentului de atribuire, a fisei de calcul, a cererii de atribuire precum si aprobarea modelului contractului de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte sociale/necesitate, modificat prin HCL nr.281/28.11.2019
30. Proiect de hotarare nr.117/24.03.2022 privind incetarea Contractului de comodat nr.7/19.06.2019 privind imobilul –teren situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Bariera Focsani, parcela nr.120, judetul Buzau prin retragerea dreptului de folosinta gratuita a comodatarului
31. Proiect de hotarare nr.118/24.03.2022 privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2021, la Muzeul Municipal “Octavian Mosescu” Rm.Sarat
32. Proiect de hotarare nr.119/24.03.2022 privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2021 si a comisiei de contestatii
33. Proiect de hotarare nr.120/24.03.2022  privind  aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 31.03.2022, ora 1200 (a doua convocare), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”
34. Proiect de hotarare nr.121/24.03.2022 privind  împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant, Intreprinderilor Publice si Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A  Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 31.03.2022, ora 1200 (a doua convocare), punctele nr. I.1) si nr.I.2) înscrise pe ordinea de zi transmisa prin Convocatorul nr.9846/14.03.2022 inregistrat la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.17763/16.03.2022
35. Proiect de hotarare nr.122/24.03.2022 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului de transport public local pe raza de competenta a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu Sarat-ATRAS, catre Societatea Comerciala Transport Urban de Calatori S.A Ramnicu Sarat, nr.802/14.06.2021, prin act aditional (nr.2/2022)

 

 

Alte probleme ale activitatii curente:

  1. Raportul Primarului Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2021;
  1. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 28.02.2022;
  2. Program anual de spalare conducte/camine de canalizare si statii de pompare apa uzata 2022;
  3. Convocatorul, ordinea de zi si materialele pentru sedinta AGA ADI “Buzau 2008” din data de 28.03.2022.

 

Publicăm astăzi 24.03.2022 pe site-ul Primăriei www.primariermsarat.ro la Sectiunea Consiliul local/Proiecte de hotărâri, proiectele de hotărâre mai sus mentionate si afisam la avizier Procesul verbal de afisare nr.                          19823/24.03.2022.