Puiești – ANUNȚ ÎNREGISTRAREA FOSELOR SEPTICE

de Stiri Buzau Media

În conformitate cu prevederile H.G. nr.714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate , toți proprietarii de fose septice (personae fizice și juridice) au obligația de a se înscrie până la data de 30 octombrie 2022 în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL FOSELOR SEPTICE, înființat la nivelul comunei Puiești.
În vederea înregistrării, Primăria comunei Puiești pune la dispoziţia cetățenilor formulare de înregistrare. Acestea pot fi procurate atât de la sediul Primăriei cât și descărcate de pe site-ul oficial al comunei, Secțiunea ”Anunțuri Publice”.
Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a obligației de înregistrare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.
Primar,
Rodica BÂRLĂ