ANAF implementeazã noi mãsuri pentru fluidizarea traficului de mãrfuri prin birourile vamale

de Stiri Buzau Media

În vederea sprijinirii mediului de afaceri și având în vedere timpii ridicați înregistrați pentru îndeplinirea formalitãților vamale la trecerea frontierei, precum și pentru sprijinirea activitãții operatorilor economici în contextul dificultãților economice generate la nivel mondial de criza COVID-19, conducerea ANAF a dispus un set de mãsuri care vor fi implementate la nivelul structurilor vamale teritoriale începând cu luna august 2020, dupã cum urmeazã:
·        
Reducerea numãrului de operațiuni de import de mãrfuri pentru care formalitãțile vamale de punere în liberã circulație se efectueazã în birourile vamale de frontierã.
·        
Direcționarea mãrfurilor prezentate la frontierã în vederea importului cãtre birourile vamale de interior în a cãror arie de competențã se aflã sediul operatorului economic importator.
·        
Creșterea numãrului operatorilor economici care utilizeazã procedura simplificatã de declarare a mãrfurilor prin înscrierea în evidențele declarantului.
·        
Întãrirea compartimentelor operative de control vamal prin alocarea de resurse umane suplimentare în structurile vamale cu activitate sporitã.
·        
Uniformizarea activitãții de control desfãșurate de structurile vamale de la nivel central, regional și local.
·        
Fluidizarea traficului de mãrfuri prin birourile vamale de frontierã și întãrirea controlului vamal pentru combaterea faptelor de contrabandã și fraudã vamalã la frontierã prin degrevarea de operațiunile comerciale care nu implicã derularea formalitãților vamale în frontierã.
·        
Efectuarea cu prioritate, în birourile vamale de frontierã, a formalitãților vamale în cazul mãrfurilor pentru care particularitãțile caracteristicilor fizice ale acestora (mãrfurile vrac) sau particularitãțile operațiunii comerciale sau de transport (mãrfuri ce necesita gruparea înainte de încãrcare în cazul transportului naval), respectiv vamale (mãrfuri ce fac obiectul cererilor pentru alocarea de cote tarifare)  impun desfãșurarea formalitãților vamale de import în frontierã.
·        
Eficientizarea controalelor vamale prin dezvoltarea componentei de analiza de risc în cadrul structurilor vamale teritoriale.
Menționãm cã utilizarea procedurii simplificate de declarare a mãrfurilor prin înscrierea în evidențele declarantului prezintã o serie de avantaje dintre care amintim:
Ø
Reducerea cheltuielilor suportate de operatorii economici pentru îndeplinirea formalitãților vamale, prin reducerea frecvenței și a numãrului de declarații vamale necesar a fi depuse.
Ø
Reducerea cheltuielilor de transport și manipulare, mãrfurile ajungând direct în depozitul operatorului economic fãrã a fi necesar a fi prezentate la biroul vamal.
Ø
Posibilitatea utilizãrii mãrfurilor imediat dupã sosirea în depozitul operatorului economic fãrã a fi condiționat de depunerea unei declarații vamale în prealabil.
Ø
Posibilitatea utilizãrii de facilitãți la plata taxelor la import – taxele vamale se pot plãti cumulat pentru o perioadã anterioarã de pânã la 30 de zile, iar TVA este amânatã de la plata în vamã.
Ø
Diminuarea, în condițiile amenințãrii cu rãspândirea virusului COVID-19, a interacțiunii directe între personalul vamal și operatorii economici.
Garantarea securitãții și siguranței Uniunii Europene și a rezidenților acesteia, precum și menținerea unui echilibru adecvat între controalele vamale și facilitarea comerțului legitim reprezintã un obiectiv permanent al structurilor vamale din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.
Structurile vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã sunt preocupate în permanențã de s
implificarea sarcinii administrative a operatorilor economici în cadrul procedurii de declarare a mãrfurilor la import/export și, totodatã, de întãrire a capacitãții autoritãții vamale de combatere a faptelor de contrabandã și fraudã vamalã.
În prezent, în România, operațiunile vam
ale în care sunt utilizate procedurile simplificate de declarare a mãrfurilor dețin o pondere redusã, respectiv de 10%, fațã de 65,57% media la nivelul UE.

Știri despre: