Consilierii județeni intră în ședință de la ora 9. Aleșii municipiului Buzău se întrunesc de la ora 11

de Stiri Buzau Media

cj-bz (1)Consilierii judeţeni sunt convocaţi joi, de la ora 9,00, în şedinţa ordinară a lunii iulie, pe ordinea de zi fiind incluse nu mai puţin de 30 de proiecte de hotărâre.

 1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul ÎI 2016 pe cele două secţiuni
 2. Rectificarea a IV-a a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2016
 3. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
 4. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului ”George Ciprian ” Buzău
 5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 6. Rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Camerei Agricole Judeţene Buzău
 7. Stabilirea costului mediu lunar în perioada mai-iunie 2016 pentru o persoană cu handicap care beneficiază de protecţie specială în două unităţi de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 8. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliile de Administraţie ale unor instituţii de cultură de interes judeţean
 9. Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliile de Administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar special
 10. Numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
 11. Numirea Consiliului de Administraţie al Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău
 12. Desemnarea reprezentantului Judeţului Buzău în Adunarea Generală a SC ”Compania de Apă” SĂ Buzău
 13. Revocarea, la cerere, a domnului Ghiveciu Adrian-Iulian din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Buzău şi desemnarea unui nou reprezentant
 14. Desemnarea unor consilieri judeţeni că membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
 15. Validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău
 16. Aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Buzău – România şi Raionul Dubăsari – Republica Moldova
 17. Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău, Consiliul Raional Dubăsari, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Buzău, Asociaţia pentru sprijinirea IMM-urilor buzoiene şi Şcoală ”Sfântul Apostol Andrei” Buzău
 18. Aprobarea Acordului de cooperare între Consiliul Judeţean Buzău şi British Council
 19. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzauin calitate de coorganizator al proiectului ”ECO TRAVEL – TINERI PENTRU ROMÂNIA” – Ediţia a ÎI-a, 2016
 20. Aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de coorganizator, la manifestările organizate de Fundaţia ”Mareşal Alexandru Averescu” dedicate centenarului înfiinţării Armatei a 2-a
 21. Modificarea poziţiilor nr. 51 şi nr. 71 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău
 22. Aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al municipiului Buzău în domeniul public al judeţului Buzău a imobilului cu destinaţia de Filiala a Bibliotecii Judeţene ”Vasile Voiculescu” Buzău, situat în municipiul Buzău, str. Poştei nr. 1
 23. Aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Buzaude trecere din domeniul public al comunei Pietroasele în domeniul public al Judeţului Buzău şi administrarea Consiliului Judeţean Buzău a DC 44 – DN1B – Saranga – Caltesti, km. 0+000 – 6+200
 24. Aprobarea modificării nivelului unor posturi contractuale de execuţie din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
 25. Aprobarea formei actualizate a organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
 26. Aprobarea unor modificări în organigramă, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Teatrrului ”George Ciprian” Buzău
 27. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Bibliotecii judeţene ”V. Voiculescu” Buzău
 28. Aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru traseul judeţean cod 006 Buzău Autogară Sud – Merei – Naieni operatorului de transport SC NCĂ& Lascu Transport SRL
 29. Exprimarea avizului Consiliului Judeţean Buzău în favoarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni de emitere a licenţei de traseu, pe traseul nr. 2, Buzău, Gara CFR – Sapoca, pod Măteşti
 30. Aprobarea unor modificări ale Actului constitutiv al SC ”DOMENII PREST SERV” SRL Buzău, precum şi ale organigramei şi statului de funcţii ale societăţii

NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

– Raport semestrial privind activitatea de soluţionare a petitiilorianuarie-iunie 2016

– Buletin informativ cuprinzând informaţii de interes public, conform Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016 (formă actualizată)

descărcare

Consiliul Local al Municipiului Buzău este convocat tot astăzi, dar de la ora 11.00 și în şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi au fost incluse 12 proiecte de hotărâre care vor fi luate în discuție și supuse votului aleșilor municipali .

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul :

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2016 precum şi rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2016;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării programului de practicare a patinajului pe gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău pentru luna decembrie 2016;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind revocarea mandatului reprezentantului municipiului Buzău în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni” şi numirea domnului primar Constantin Toma în această calitate;

5.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unei suprafeţe locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă şi a terenului aferent acesteia situate în municipiul Buzău, strada Al. Marghiloman, bloc 17, parter;

6.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 29.C, parter;

7.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Caraiman nr. 8;

8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Rahovei nr. 37;

9.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren indiviz şi aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, blocul P5, parter;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea şi închirierea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Buzău, precum şi vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale din fondul locativ aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău şi formulărilor de propuneri privind ordinea de prioritate şi repartizare a acestora;

12.- proiectul de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente.