Cumperi anul acesta o casă, un teren sau o maşină? Plăteşti impozitul aferent abia din 2017

de Stiri Buzau Media

Plata-impozite-1024x682O persoană care achiziţionează în anul curent o locuinţă, un teren sau o maşină va plăti impozit pentru fiecare dintre acestea abia din anul următor, indiferent dacă tranzacţiile au avut loc, spre exemplu, chiar în prima lună a anului curent. Măsura, aplicabilă odată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, favorizează cumpărătorul, cel care va datora impozitele locale începând cu anul următor celui în care a intrat în posesia bunurilor.

Actualul Cod fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie, aduce modificări semnificative în zona impozitelor locale, datorate de contribuabili pentru clădirile, terenurile sau mijloacele de transport pe care le deţin.

Noutăţile aduse de actul normativ vizează momentul de la care noul proprietar al unui bun, indiferent că vorbim despre o locuinţă, un teren sau un vehicul, datorează impozitul către bugetul local. Concret, noile dispoziţii stabilesc că impozitele locale sunt datorate, pentru întregul an, de către persoana care avea în proprietate bunul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Cu alte cuvinte, persoanele care, de exemplu, cumpără pe parcursul anului 2016 locuinţe, terenuri sau mijloace de transport vor plăti impozitele aferente începând cu 1 ianuarie 2017.

În consecinţă, cei care au vândut, spre exemplu, în luna ianuarie a acestui an, un apartament sau o maşină trebuie să achite impozitul pentru casa sau vehiculul respectiv pentru tot anul 2016, până la termenele stabilite de lege (31 martie şi 30 septembrie), deoarece aveau în proprietate acel bun la finalul anului trecut.

Anterior intrării în vigoare a noului Cod fiscal, pentru o casă, un teren sau o maşină dobândită în cursul anului, noul proprietar datora impozit începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care bunul a fost cumpărat.

Practic, reglementările din prezent sunt în avantajul cumpărătorului, cel care va începe să plătească impozitul abia din anul următor celui în care a intrat în posesia bunului, chiar dacă acest lucru s-a petrecut, să zicem, în primele zile ale anului în curs.

Conform legislaţiei în vigoare, orice persoană care are în proprietate o locuinţă sau un teren, situate pe teritoriul României, precum şi un vehicul care trebuie înmatriculat/înregistrat în ţara noastră, şi care nu beneficiază de scutire de la plată, în condiţiile legii, datorează anual un impozit, pentru fiecare dintre bunurile amintite.

Impozitele anuale se plătesc în două tranşe egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, la direcţiile de specialite în a căror rază teritorială îşi au domiciliul proprietarii. Totuşi, contribuabilii care plătesc impozitele locale pentru întreg anul până la 31 martie beneficiază de o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Atenţie! în cazul dobândirii unei clădiri sau a unui teren în cursul anului, precum şi în situaţia înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport, noul proprietar are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere, alături de documentele justificative, la direcţiile de taxe şi impozite locale, în termen de 30 de zile de la achiziţie.

Radiezi o maşină pe parcursul anului? Doar din 2017 scapi de plata impozitului

Codul fiscal stabileşte, la articolul 471, că impozitul local este plătit pentru tot anul, chiar dacă pe parcursul acestuia bunurile sunt vândute sau maşinile sunt radiate din circulaţie.

În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor”, este precizat la alineatul 4 al articolului 471 din actul normativ citat.

Aşadar, o persoană care, de exemplu, a radiat un vehicul în luna ianuarie a acestui an va plăti impozitul aferent mijlocului de transport pentru tot anul 2016. Până la sfârşitul anului trecut, în baza prevederilor vechiului Cod fiscal, proprietarul unui mijloc de transport înceta să mai datoreze taxa de la data de întâi a lunii următoare celei în care îl radiase din circulație.

Notă: Până la 31 martie, toţi proprietarii care deţin o clădire la care au înregistrat şi un sediu social în care desfăşoară activitate economică trebuie să depună şi să completeze, la organele de specialitate ale primăriilor, o declaraţie pe propria răspundere, în vederea stabilirii impozitului datorat.

Sursa: avocatnet.ro

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns