construiești-o-casăPersoanele care își fac o locuință nouă sau care și-o modernizează pe cea veche fără a respecta normele legale de calitate riscă, începând din această săptămână, amenzi de până la 40.000 de lei, în condițiile în care sancțiunea maximă era până acum de cel mult 20.000 de lei. Mai exact, au fost majorate semnificativ toate amenzile prevăzute de Legea calității în construcții, plus că s-au introdus perioade de garanție pentru clădiri, în funcție de importanța acestora, scrie avocatnet.ro
Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 25 iulie. Documentul a intrat în vigoare după trecerea a 30 de zile de la apariție. De-acum,persoanele fizice şi juridice care nu respectă normele referitoare la calitatea în construcţiipot fi sancţionate mult mai dur, reiese din actul normativ. Concret, limitele maxime ale amenzilor aplicabile până marți au fost dublate, pentru a contracara scăderea calităţii în construcţii, potrivit iniţiatorului acestei legi.
Prin urmare, executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă sau desființarea acesteia din urmă, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la autorizare și executare, reprezintă fapte ce pot fi sancționate contravențional cu o amendă cuprinsă între 20.000 și 40.000 de lei. Până acum, cele mai mari amenzi erau cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.
Aceeași sancțiune este valabilă pentru „realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialiști atestați conform prevederilor legale și care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile”, așa cum dispune Legea nr. 10/1995. Dar și pentru realizarea construcțiilor fără proiecte sau pe baza unor proiecte neverificate de specialiști atestați.
Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă intervenții la construcții existente, în actul normativ este explicat că acestea sunt lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră/complexă, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare sau desființare totală. Toate aceste intervenții se fac în baza expertizei tehnice a unui expert tehnic atestat și, dacă este nevoie, în baza auditului energetic al unui auditor energetic atestat și, potrivit Legii calității în construcții, „cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare”.
Legea calităţii în construcţii are drept scop realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, pentru a proteja viaţa oamenilor, bunurile acestora, societatea şi mediul înconjurător. „Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare, expertizare tehnică şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător”, scrie în actul normativ indicat.
Ce alte fapte mai sunt sancționate cu amenzi majorate
În categoria amenzilor cuprinse între 20.000 şi 40.000 de lei (care până ieri erau cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei) se încadrează și alte fapte în afară de cele amintite în prima parte a articolului. Concret, este vorba, printre altele, de interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control şi/sau de autorităţile competente și recepţionarea construcţiei, de către investitor, cu încălcarea legii.
Referitor la contravenţiile pentru care se aplicau până de curând amenzi între 5.000 şi 10.000 de lei, cuantumurile acestora sunt cuprinse de astăzi între 10.000 şi 20.000 de lei.