Noi tarife pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

de Stiri Buzau Media

O Hotărâre privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale a fost publicată recent în Monitorul Oficial al României. Conform actului normativ aceste tarife vor fi aplicabile din data de 15 ianuarie. În H.G. este menționat faptul că se aprobă tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, constând în: eliberare de informații, extrase de registru și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Tariful, structurat pe nivele de tarifare, pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale este prezentat într-o anexă, astfel:

,,1.Cerere eliberare de informații (durată de funcționare, capital social, administratori, asociați/acționari, activitate principală, activitate secundară, activități autorizate; administratori/reprezentanți pentru sucursale/subunități/ sedii secundare; directori/cenzori; informații din situațiile financiare anuale disponibile, alte informații, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) – 20/firmă

  1. Cerere eliberare certificat constatator/extras de registru – 45 lei
  2. Cerere eliberare raport istoric despre o firmă – 250 /firmă
  3. Cerere eliberare date statistice și informații pentru serii de firme grupate în funcție de un criteriu*) – 9/criteriu/firmă
  4. Cerere copii certificate – 4 + 0,2/pagină certificată
  5. Cerere copii – 0,2/pagină copie

Pentru serii de firme grupate în funcție de un criteriu se vor furniza informații privind denumirea, numărul de ordine în registrul comerțului, sediul social, starea firmei și informația utilizată drept criteriu de selecție. Nivelul de tarifare se reduce în funcție de numărul de firme despre care se solicită informații:

  • între 101 și 1.000 de firme: reducere 30%;
  • între 1.001 și 10.000 de firme: reducere 60%;
  • peste 10.000 de firme: reducere 80%” se menționează în Hotărârea Guvernului României nr. 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operațiuni efectuate de Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.