Noul contract-cadru aduce mai multe gratuităţi la medic

de Stiri Buzau Media

01-atacContractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale pentru anii 2016 – 2017 a intrat în vigoare în­cepând cu 1 iulie.

Noul contract-cadru asigură mai multe servicii pentru asiguraţi, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii. Pentru asistenţa primară, documentul cadru prevede acordarea gratuită a avizelor epidemiologice pentru intrarea sau reintrarea în colectivitate şi a adeverinţelor medicale pentru preşcolari şi elev.

De asemenea, transferul unui asigurat de pe lista unui medic de familie pe lista altuia se poate realiza şi în situaţiile în care acesta se află în arest preventiv, execută o pedeapsă privativă de libertate, precum şi la încetarea stării respective.

În plus, susţine Ministerul, se elimină serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, pentru că acesta intră în sfera de competenţă a medicului pneumolog. Pentru asistenţa medicală ambulatorie clinică de specialitate, au fost introduse noi proceduri diagnostice (electromiograma şi evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic al pielii), tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale

În medicina dentară, minorilor li se vor putea acorda consultaţii decontate de CNAS o dată la şase luni, faţă de o dată la 12 luni cum era prevăzut anterior, şi a fost introdus un nou serviciu decontat: obturaţia dintelui după tratamentul afecţiunilor pulpare sau al gangrenei.

Pentru asistenţa medicală ambulatorie paraclinică, Casa de Asigurări va deconta şi efectuarea de RMN de sâni, cu sau fără substanţă de contrast. S-a renunţat, însă, la decontarea examenului fungic de urină.

Asiguraţilor li se vor putea acorda două noi proteze decontate din bugetul CNAS: proteza modulară de gambă cu manşon de silicon, precum şi proteza de deget funcţională simplă (pentru copiii cu malformaţii congenitale având vârsta peste trei ani). În situația în care furnizorii de dispozitive medicale  nu transmit CNAS toate preţurile de vânzare cu amănuntul şi sumele de închiriere ale dispozitivelor medicale contractate, casa de asigurări de sănătate va putea denunţa unilateral contractul respectiv.

„Se introduce condiţia ca, în cazul furnizorilor de servicii de spitalizare de zi care nu au şi spitalizare continuă, să se asigure obligatoriu prezenţa unui medic de specialitate pentru un program de activitate de minim 7 ore/zi“, se mai arată în comunicatul MS.

Pentru furnizorii de servicii de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi de transport sanitar neasistat, începând cu anul acesta s-a introdus obligativitatea prezentării, la contractare, a avizelor de utilizare sau a buletinelor de verificare perio­dică pentru dispozitivele me­dicale aflate în dotarea unităţilor mobile de intervenţie.