Persoanele fără venituri ar putea alege cum să plătească contribuţia de sănătate: plata lunară sau la momentul accesării serviciilor medicale

de Stiri Buzau Media

contributiesanatate1399462507-1406538775Ministerul Finanţelor Publice propune modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal astfel încât persoanele fără venituri pot alege între plata lunară a contribuţiei de sănătate sau plata la momentul accesării serviciilor medicale. Proiectul Ordonanţei de urgenţă reglementează condiţiile privind modul de declarare şi de plata a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care nu realizează venituri, pentru a putea beneficia de serviciile oferite de sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Schimbările propuse:

  1. Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi care nu se află în România pentru o perioada mai mare de 90 de zile consecutive, nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
  2. Au fost introduse în categoria contribuabililor unităţile trimitatoare care au obligaţia plăţii contribuţiilor pentru personalul român militar şi civil trimis în misiune permanentă în străinătate.
  3. În cazul veniturilor din investiţii şi/sau din alte surse, realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
  4. Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate putând opta între plata lunară sau sau la dată la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii.

Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul persoanelor care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe ţară.

Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) îşi vor păstra calitatea de asigurat, în condiţiile Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, respectiv 3 luni de la dată efectuării ultimei plăti.

Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la:

– neasigurarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor pentru şomaj a personalului militar şi civil trimis în misiune permanentă în străinătate,

–   creşterea sarcinii fiscale suportate de persoanele fără venituri sau persoane care realizează în exclusivitate venituri din investiţii sau alte surse mai mici decât salariul minim brut pe ţară, sub formă contribuţiei sociale de asigurări sociale de sănătate,

– obligarea la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, deşi acestea nu beneficiază de serviciile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, dacă nu se află în România pentru o perioada mai mare de 90 de zile consecutive.

Detalii despre proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la rubrica Transparenţă decizională.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns