Proiect de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău

de Stiri Buzau Media

Primăria Buzău va iniția pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din luna iulie 2018, proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău, pe străzi, cartiere şi atribuirea de numere administrative. În raportul de specialitate al proiectului de hotărâre este menționat faptul că nomenclatura stradală are o importanță deosebită întrucât, în general, stă la baza oricăror activități ale autorităților publice, sectorului privat și ale cetățenilor, în ceea ce privește identificarea domiciliului/reședinței persoanei fizice, precum și a sediului persoanei juridice. Pentru o intervenție rapidă și eficientă a serviciilor de urgență, identificarea locului de desfășurare al unor evenimente, pentru o rapidă livrare a produselor și serviciilor către cetățeni, oferite de către diverse companii, etc, autoritățile publice locale trebuie să identifice adresa imobilelor.

,,Întrucât în municipiul Buzău, există situații când în actele de identitate ale membrilor aceleaşi familii sunt trecute adrese diferite, este importantă arondarea imobilelor de tip blocuri de locuințe colective pe străzi, cartiere și atribuirea acestora, a unui număr administrativ în vederea evitării confuziilor în ceea ce privește adresa în actele cetățenilor și a  persoanelor juridice. Având în vedere necesitatea înregistrării şi actualizării tuturor adreselor administrative din municipiul Buzău în Registrul electronic naţional al nomenclaturii stradale (RENNS), cât şi ținând cont de cele menționate mai sus, Serviciul Administrare Patrimoniu consideră necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău, pe  străzi, cartiere şi atribuirea de numere administrative, conform tabelului, anexă, fapt ce va evita pe viitor orice confuzie privind adresa administrativă” se mai menționează în raportul de specialitate.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 17 iulie 2018. Proiectul de hotărâre precum și anexa la acest document le puteți citi aici: Proiect de HCL nr.160 ARONDARE BLOCURI LA STRAZI și  Anexă Proiect de HCL nr.160 Proiect de HCL nr.160 ARONDARE BLOCURI LA STRAZI