Se înființează „Telefonul Vârstnicului”, destinat persoanelor vârstnice din judeţul Buzău! Parteneriat între DGASPC Buzău și Fundaţia Principesa Margareta a României

de Stiri Buzau Media
Sursa foto:pbs.org
Sursa foto:pbs.org

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean,  de joi, 28 iunie, aleşilor le va fi cerut votul pe un proiect care vizează colaborarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Fundaţia Principesa Margareta a României, pentru implementarea proiectului „Telefonul Vârstnicului”, destinat persoanelor vârstnice din judeţul, Buzău, proiect dezvoltat de partenerul – organizaţie neguvernamentală. Obiectul convenției este printre altele reprezentat de colaborarea celor două părți în vederea creșterii nivelului de informare a vârstniciior privind drepturile și beneficiile asigurate acestora de ambele părți, precum şi despre modalităţile de furnizare a acestora, în sensul  acordării unor informatii corecte despre serviciiie oferite prin proiectul Telefonul Vârstnicului, proiect dezvoltat de FPMR, persoanelor din grupul tintă (vârstnici peste 65 de ani, indiferent de sex, din mediul urban si rural, vorbitoare de limba romană, cu acces la servicii de telefonie fixă/mobilă);  sensibilizării publicului larg prin activitățile desfăsurate asupra problematicii vârstnicilor, asistenţei sociale a vârstnicilor aflati în dificultate si mobilizarea comunităţii în beneficiul acestora.

Beneficiarii acţiunilor de colaborare sunt persoane adulte cu vârsta peste 65 de ani din judetul Buzău, care au nevoie de informații, sfaturi sau îndrumare către serviciile necesare, ori sunt afectate de izolare socială și sărăcie. Convenția dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Fundaţia Principesa Margareta a României intră în vigoare la data semnării acesteia şi are durata de un an, cu prelungire automată, pentru aceeaşi  perioadă, dacă părţile nu decid altfel şi notifică celeilalte părţi acest lucru, în scris, în termen de 15 zile.

,,Iniţiativa colaborării aparţine Fundaţiei Principesa Margareta a României care, prin implementarea in parteneriat a proiectului „Telefonul Vârstnicului”, urmăreşte operaţionalizarea la nivel naţional a unei infrastructuri de telefonie fixă şi mobilă gratuită, prin număr unic de apelare, asemănător funcţionării serviciului social „Telefonului Copilului”, la dispoziţia persoanelor vârstnice din grupui ţintă, respectiv persoane cu vârsta peste 65 de ani, indiferent de sex, din mediui urban şi rural, vorbitoare de limba română, cu acces ia telefonie fixă/mobilă”, se menționează în expunerea de motive a proiectului.

Implementarea proiectului presupune şi accesul persoanelor vârstnice, încadrate în grupul ţintă, din judeţul Buzău, la aceste facilităţi şi servicii, fapt ce poate determina reducerea riscului de instituţionalizare a persoanelor vârstnice respective, cu efect pozitiv simultan asupra dinamicii numărului solicitărilor de instituţionalizare a persoanelor vârstnice adresate instituţiei publice judeţene de asistenţă socială, peste capacitatea de admitere a unităţilor de asistenţă socială specializate, de tip rezidenţial, din structura acesteia/cămine pentru persoane vârstnice. Şi judeţui Buzău, ca de altfel întreaga ţară, se confruntă, la nivel demografic, cu un fenomen devenit acut de îmbătrânire a populaţiei, cu toate consecinţele negative ce decurg din aceasta.

Telefonul Vârstnicului este o linie telefonică națională, gratuită și confidențială care se adreseaza în principal vârstnicilor din România în scop de informare, alinare e singuratății, dar și de promovare a participării sociale în randul vârstnicnor. Acestora le va fi oferit telefonic consiliere socială de specialitate (informare și îndrumare către posibilitățile de sprijin din comunitățile locale) și suport moral vârstniciior singuri care apelează la ajutor.