ȘEDINȚĂ A COMITETULUI LOCAL DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI SOCIAL ORGANIZATĂ DE IȘJ BUZĂU

de Stiri Buzau Media

     Conform Calendarului, până pe data de 3 noiembrie 2017, se vor organiza, cu sprijinul Camerelor de Comerț și al instituțiilor reprezentate în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, acțiuni de popularizare în rândul operatorilor economici privind oportunitățile de solicitare pentru școlarizarea în învățământul dual și profesional, pentru anul școlar 2018-2019. La această ședință, au participat: Florin Mărginean, reprezentant CNDPIT pentru zona de dezvoltare S-E, Constantin Toma, Primarul orașului Buzău, Nela Wamsiedel, inspector școlar general adjunct al ISJ Buzău, Elena Iordache, inspector școlar pentru discipline tehnice la ISJ Buzău, Cristea Mariana, director la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Dimciu Valeriu, director adjunct al Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană, inspectori școlari de la ISJ Buzău, reprezentanți ai unor importanți operatori economici din județul Buzău: SC Beta Heurtey S.A, SC Vae Apcarom, SC Eximprod Power Systems SRL, SC Total Electric Automatizări SRL, cât și reprezentanți ai confederațiilor sindicale. Participanții au făcut propuneri privind problemele stabilite pe ordinea de zi:

  • Actualizare termene pentru activităţile specifice învăţământului profesional şi tehnic în anul şcolar 2017-2018, conform Notei MEN-CNDIPT nr. VET 2295/15.09.2017
  • Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2018-2019 – proiect MEN
  • Creșterea relevanței pentru piața muncii a calificărilor profesionale de nivel 4 al cadrului național al calificărilor
  • Contractul de pregătire practică în învățământul dual aprobat prin OMEN nr.4798/31.08.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 795/6.10.2017
  • Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019
  • Stabilirea echipelor şi a calendarului de monitorizare a implementării PAS 2016

Primarul Buzăului, Constantin Toma a sublinit nevoia unor schimbări în învățământului profesional buzoian prin adaptarea la cererea pieței și a comunității buzoiene. Primăria Buzău își exprimă sprijinul pentru dezvoltarea învățământului profesional prin încheierea unor contracte cu unitățile de învățământ, precizând criterii de performanță. Cristina Grosu, director pentru resurse umane la SC Eximprod Power Systems SRL, a propus creșterea numărului de ore alocate practicii elevilor din învățământul profesional și reducerea numărului de ore pentru disciplinele generale. Având în vedere intenția MEN de a modifica Legea Educației Naționale nr.1, inspector școlar general adjunct, Nela Wamsiedel a  propus introducerea examenului de admitere pentru clasa a IX-a și impunerea mediei 5 pentru admiterea la liceu.

Reprezentantul CNDPIT pentru zona de dezvoltare S-E, Florin Mărginean a subliniat faptul că învățământ profesional și cel dual trebuie organizate la cererea operatorilor economici, pe baza unor contracte de parteneriat. De asemenea, s-a discutat modalitatea de monitorizare a implementării PAS 2016 la nivelul unităților școlare unde se organizează învățământul profesional. În acest sens, s-a propus alcătuirea unor echipe de lucru din cadrul CLDPS. Până pe data de 3 noiembrie 2017,  ISJ Buzău va organiza acțiuni de informare a operatorilor economici cu privire la calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea în învățământul dual și profesional, pentru anul școlar 2018-2019.

Știri despre: