Cadastru gratuit în 67 de comune și orașe din județ

de Stiri Buzau Media

02_topo_1-465x390Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău a încheiat contracte de finanțare cu 67 de unități administrativ-teritoriale (UAT) pentru realizarea lucrărilor de cadastru general în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică este asigurată din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin bugetul OCPI Buzău în baza OUG nr. 35/2016 care facilitează înscrierea cu prioritate a terenurilor agricole în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.

lista

Astfel, din cele 83 de UAT-uri din județul Buzău, au fost semnate contracte de finanțare cu 67 UAT-uri reprezentând un număr estimat de 61.028 imobile. Pentru anul 2016, suma alocată realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în județul Buzău este de 11.025.000 lei. Valoarea finanțării este în cuantum de 60 de lei/carte funciară (inclusiv TVA). “OCPI Buzău va vira banii în conturile UAT-urilor numai pentru imobilele care au fost recepționate și pentru care au fost deschise cărți funciare”, se precizează într-un comunicat de presă al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban și rural. PNCCF a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară și al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. Finanțarea pentru lucrările de cadastru general va fi asigurată din veniturile proprii ale ANCPI.