Comunicat de presă SC COMPANIA de APĂ SA, referitor la poziţia BERD faţă de situaţia creată de hotărârile CLM Buzău din 1 iulie 2016

de Stiri Buzau Media
???????????????????????????????
???????????????????????????????
COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la poziţia BERD faţă de situaţia creată de hotărârile CLM Buzău din 1 iulie 2016

În urmă interesului manifestat de presă faţă de confuzia creată între poziţia oficială a BERD faţă de hotărârile CLM Buzău din 01.07.2016 (transmisă în dată de 08.07.2016) şi afirmaţiile primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, referitoare la întâlnirea cu reprezentantul BERD, doamna Venera Vlad, Associate Director- Infrastructură Municipală, pentru corectă informare a opiniei publice, Biroul de Presă al Companiei de Apă S.A. Buzău este împuternicit să comunice următoarele:

La dată de 08.07.2016, BERD a transmis un punct de vedere oficial, în care aducea la cunoştinţă repercusiunile grave ale rămânerii în vigoare a Hotărârilor CLM iniţiate de domnul primar Constantin Toma şi aprobate în şedinţa extraordinară a CLM Buzău din 01.07.2016.
Ulterior, în urmă unei întâlniri cu reprezentantul BERD, doamna Venera Vlad, întâlnire desfăşurată pe dată de pe 14.07.2016, domnul primar a afirmat public, într-o emisiune transmisă pe 15 iulie de un post local de televiziune, că “treaba cu BERD-ul s-a desumflat, a fost BERD-ul ieri la ora 11, am stat 2 ore cu directoarea BERD România, a plecat cu faţă luminoasă după ce şi-a dat seama că este dusă în eroare”
Pentru a clarifica situaţia, Compania de Apă Buzău a solicitat precizări din partea doamnei director Venera Vlad. Într-un email transmis Companiei de Apă Buzău pe dată de 18.07.2016, reprezentantul BERD spune următoarele:

„În cadrul întâlnirii domnul primar ne-a spus foarte ferm că nu intenţionează să modifice cadrul instituţional în baza căruia s-au obţinut finanţările UE/BERD. De asemenea, a menţionat că demersul primăriei vizează, în principal, organizarea unei AGA în care să se discute anumite principii de funcţionare a companiei în cadrul legal existent.

La rândul meu, că reprezentant BERD, am menţionat următoarele:
Compania de Apă Buzău funcţionează bine din perspectiva indicatorilor BERD, indicatori în baza cărora s-a acordat împrumutul;
Compania de Apă Buzău este printre puţinele companii regionale care au încheiat cu succes două programe majore de investiţii – ISPA şi POS Mediu;
Am menţionat că finanţarea BERD, că şi finanţarea UE, s-a acordat în condiţiile respectării legislaţiei în-house şi a planului de tarife aprobat – acestea fiind două condiţii esenţiale; orice modificări ale acestor condiţii sunt considerate abateri serioase de la condiţiile de finanţare şi pot avea efecte nedorite.
Când primăria ne-a semnalat anumite nemulţumiri cu privire la operaţiunile companiei (ex. cheltuieli mari de personal, tarifele din Buzău printre cele mai mari din ţară), eu am făcut apel la o analiză raţională care să ţină seama de următoarele: (i) tarifele trebuie să acopere atât costul împrumuturilor (pentru ISPA şi POS Mediu) plus cheltuielile operaţionale mai mari pentru funcţionarea noilor investiţii şi (îi) reducerea unor cheltuieli operaţionale (ex. personal, dacă este cazul) nu vor putea fi suficiente astfel încât să acopere necesarul de la punctul (i). Evident, creşterea eficienţei companiei este, probabil, un obiectiv continuu.
Am menţionat că BERD nu are rolul de a face analiză de detaliu (ex. categorii de cheltuieli şi proporţia lor); în schimb, BERD a facilitat un program de benchmarking, un instrument util pentru management în luarea deciziilor operaţionale;
Am făcut, de asemenea, apel la rezolvarea amiabilă, pe plan local, a acestei situaţii conflictuale pentru a evita tragerea unor concluzii nedorite la nivelul finanţatorilor internaţionali. Am semnalat, de asemenea, că acest ‘incident’ ar putea avea impact negativ asupra întregului sector de apă din perspectiva finanţatorilor internaţionali. Am reamintit că UE a acordat acest nivel mare de grant sectorului de apă în condiţiile delegării directe către operatorii regionali (fără licitaţii); iar împrumuturile convenabile acordate de BERD (fără garanţie) au avut la baza, între altele, încrederea în cadrul legal/instituţional existent.

Îmi exprim speranţa că mesajul transmis de BERD a fost corect înţeles”.

Biroul de Presă