Concursul de încadrare în Poliție: Zeci de candidați picați la “scris”

de Stiri Buzau Media

big_wp_20150615_001Candidaţii rămaşi în cursa pentru ocuparea unuia dintre cele 40 de posturi de agent de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău au picat pe capete la “scris”. Din 175 de candidați care au trecut probele sportive, numai 115 au obținut note peste 7. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba scrisă pot fi depuse în termen de 24 de ore, calculat de la ora publicării anunțului cu rezultatele la testare, la unitatea care a efectuat recrutarea. Rezultatele finale vor fi aflate după rezolvarea contestațiilor.

Nota finală reprezintă media notelor obţinute la proba de evaluarea a performanţei fizice şi la proba test scris.

Sunt declarați „admis” la concurs candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opțiunii formulate, după cum urmează :

– în situația în care candidații au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului și a obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post;

– în situația în care candidații au concurat pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri, sunt declarați „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidații care au fost declarați „admis” la toate probele concursului și au obținut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură, potrivit opțiunii formulate de către aceștia.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală aceştia vor fi departajaţi prin aplicarea succesivă a următoarelor criterii:
a) nota la proba test scris;
b) nota la proba de evaluare a performanţei fizice, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă;
c) nota la bacalaureat, dacă au aceeaşi notă la proba scrisă şi la proba de evaluare a performanţei fizice;
d) nota la interviul pe subiecte profesionale, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite pentru testul scris, dacă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la lit. a) – c), doi sau mai mulţi candidaţi sunt la egalitate. Interviul, ca și criteriu de departajare, se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiași tematici şi bibliografii stabilite la testul scris.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns