Concursurile de la Primăria Buzău, suspendate. Vezi de ce

de Stiri Buzau Media

primaria-buzau-600x330
Primăria Buzău anulează concursul pentru ocuparea unor posturi din cadrul Administraţiei Publice Locale. “Vă comunicăm că s-a constatat existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale privind organizarea acestui concurs, respectiv, pentru proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de operare PC, programată în dată de 25.07.2016, ora 10.00, nu a fost indicată bibliografia specifică, aşa cum prevede art. 47, alin. (1) şi alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Am solicitat suspendarea concursului, conform prevederilor art. 73, alin. (2) din H.G. nr. 611/2008. Noile condiţii de desfăşurare şi participare la concursul de recrutare vor fi anunţate în timp util pe site-ul www.primariabuzau.ro şi avizierul instituţiei. Candidaţii care au depus dosare de concurs, pot recupera, la cerere înscrisurile din dosar (copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, cazierul judiciar, adeverinţă care să ateste starea de sănătate)”, se precizează în anunţul oficial al Primăriei postat pe siteul instituţiei.