Cum au fost împărţiţi banii de către Consiliul Judeţean către comunele buzoiene

de Stiri Buzau Media

cjConsilierii județeni au fost convocați, astăzi, într-o ședință extra­ordinară pen­tru a vota câteva proiecte de hotărâre ce privesc la repartizarea de sume către unitățile administrativ-teritoriale buzoiene. Toate cele patru proiecte aflate pe ordinea de zi au fost aprobate, singurii care s-au abţinut de la vot fiind consilierii liberali.

Singurul proiect care a stârit discuţii a fost cel legat de repartizarea su­me­lor defalcate din taxa pe  valoa­rea adăugată pentru  fi­nan­țarea cheltuielilor cu drumurile jude­țene în anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019. Unii dintre consilierii au afirmat că sumele sunt mai mici faţă de cele de anul trecut. De cealaltă parte, preşedintele Consilului Judeţean a afirmat că suma de 9 miliarde este maximă şi se va îndrepta către reabilitarea mai multor drumuri judeţene, cum ar fi cel care duce către Muzeul Chihlimbarului din Colţi sau Mărăcineni- Vadu Paşii, iar o altă parte din bani va merge către demararea lucrărilor de reabilitare a Spitalului Brătianu.

Un alt proiect de hotărâre vizează repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 8.961.000 lei, repre­zen­tând cote defalcate din impozitul pe venit, în vederea echi­librării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru ram­bursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr. 2/2015, pentru susține­rea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019. Astfel, muncipiul Râmnicu Sărat va beneficia de suma de 831.000 lei, Nehoiu va primi suma de 183.000, Pătârlagele și Pogoa­nele câte 150.000 lei. În ceea ce privește comunele din județ, cele mai mari sume vor merge către Murgești, Năieni, Odăile, Pardoși, Robeasca, Săpoca, Vâlcelele și Ziduri (câte 140.000 lei). Cele mai multe comune buzoiene vor primi sume de 80.000 și 81.000 lei.

Consilierii au mai votat şi proiectul de hotărâre care priveşte repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 7.093.000 lei repre­zentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în vederea echilibrării bugetelor locale pentru achitarea arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza OUG nr.2/2015, pentru susți­nerea programelor de dezvoltare locală și pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2016 și estimări pe anii 2017-2019. Astfel Râmnicu Sărat va primi 513.000 lei, cele trei orașe buzoiene, Nehoiu, Pogoanele, Pătârlagele, vor primi sume egale, de câte 150.000 lei. În mediul rural, cei mai mulți bani vor reveni comunelor Cochirleanca și Cănești, câte 110.000 lei.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns