Cum scapi de depunerea formularelor la Fisc?

de Stiri Buzau Media

anaf_96611000Cadrul legal al regimului de declarare derogatoriu, cel care permite firmelor şi persoanelor fizice autorizate (PFA) să nu mai depună declaraţii fiscale în perioada în care au activitatea suspendată a fost modificat de vineri, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a unui ordin al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, dacă legislaţia aplicabilă până acum stabilea că beneficiarii regimului derogatoriu sunt scutiţi de depunerea a şapte declaraţii, numărul acestora a fost redus la cinci, aşa cum reiese din documentul intrat în vigoare vineri.

Cadrul legal care reglementează regimul de declarare derogatoriu a fost modificat vineri, atunci când în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 203 a apărut Ordinul preşedintelui ANAF nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, act normativintrat în vigoare la momentul publicării şi care abrogă dispoziţiile Ordinului ANAF nr. 1221/2009.

Potrivit normelor legale, societăţile comerciale care îşi suspendă activitatea economică au la dispoziţie posibilitatea ca, pe perioada de inactivitate, să nu mai depună la autorităţile fiscale declaraţiile pentru impozitele, taxele şi contribuţiile pe care le datorează bugetului de stat. Astfel, în caz de inactivitate temporară, organul fiscal central poate aproba, la cerereacontribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile adminsitrării organelor fiscale.

Ca şi până acum, depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de trei ani consecutivi.

În ce condiţii sunt scutite firmele de depunerea declaraţiilor fiscale

Potrivit actului normativ publicat vineri în Monitor, contribuabilii care doresc să primească derogare de la Fisc, pentru a nu mai depune declaraţiile fiscale, trebuie să depună o cerere la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.

Totuşi, regimul derogatoriu se aplică doar societăţilor care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC). De aceea, odată cu cererea de solicitare a regimului derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către ORC privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Nu orice firmă poate dispune de regimul derogatoriu de depunere a declaraţiilor. Pentru a beneficia de această facilitate, agentul economic nu poate să aibă salariaţi şi trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe condiţii:

 • să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
 • să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
 • să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
 • să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
 • să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contribuţiilor;
 • să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;
 • să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;
 • inactivitatea temporară să fie înscrisă în Registrul Comerţului.

Important! În cererea depusă la organul fiscal competent, prin care contribuabilul solicită aplicarea regimului de declarare derogatoriu, acesta trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplineşte primele trei condiţii enumerate anterior şi, nu în ultimul rând, să menţioneze perioada pentru care solicită regimul derogatoriu. Potrivit documentului apărut vineri în Monitor, organul fiscal va soluţiona cererea în termen de 45 de zile de la data depunerii.

Sfera de aplicare a regimului derogatoriu, restrânsă. Două declaraţii au fost eliminate 

Ordinul ANAF nr. 889/2016 stabileşte şi formularele fiscale pe care firmele beneficiare ale regimului derogatoriu sunt scutite să le mai depună. Concret, este vorba despre următoarele:

 • formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
 • formularul 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
 • formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
 • formularul 120 “Decont privind accizele”;
 • formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Aşadar, comparativ cu vechiul cadru legislativ, reglementat prin intermediul Ordinului ANAF nr. 1221/2009 (abrogat vineri), sfera de aplicare a regimului derogatoriu a fost restrânsă, fiind eliminate din listă două declaraţii fiscale, şi anume:

 • formularul 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” şi
 • formularul 130 “Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”.

Atenţie! Pe perioada regimului de declarare derogatoriu, societăţile comerciale sunt obligate să întocmească şi să depună situaţii financiare.

De aproape trei ani, şi PFA-urile pot beneficia de regimul derogatoriu de declarare

Posibilitatea de a nu depune declaraţii fiscale pe perioada inactivităţii temporare a fostextinsă, din aprilie 2013, şi în cazul persoanelor fizice autorizate care şi-au suspendat activitatea economică, iar măsurile sunt păstrate în cuprinsul actului normativ publicat azi în Monitor.

Totodată, procedura de solicitare a regimului derogatoriu este aceeaşi ca în cazul societăţilor comerciale, ceea ce înseamnă că lista declaraţiilor fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu cuprinde şi pentru PFA aceleaşi cinci formulare ca şi pentru firme, fiind eliminate formulare 104 şi 130.

Potrivit ordinului publicat vineri, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi cele famiale care îşi suspendă temporar activitatea şi vor să nu mai depună declaraţii fiscale pe perioada suspendării trebuie să solicite acest lucru Fiscului, prin depunerea uneicereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca platitori de impozite, taxe si contribuţii. Odată cu aceasta cerere, acestea trebuie să depună şi dovadaînscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, dupa caz.

În ce cazuri încetează regimul de declarare derogatoriu? 

Documentul publicat vineri prevede şi situaţiile în care regimul de declarare derogatoriu îşiîncetează valabilitatea, astfel:

 • la data aprobată pentru încetarea acestuia;
 • începând cu data la care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prezentate la începutul articolului;
 • începând cu luna în care în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative precum impozite, taxe şi contribuţii datorate bugetului de stat.

Notă: Până în luna august a anului trecut, atunci când cadrul legal a fost modificat, încetarea regimului derogatoriu se făcea doar la data aprobată pentru încetarea acestuia sau începând cu luna în care nu mai era îndeplinită vreuna dintre condiţiile care îi permiteau aplicarea regimului.

De asemenea, potrivit actului normativ citat, în cazul în care regimul de declarare derogatoriu încetează, contribuabilul/plătitorul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

În altă ordine de idei, prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii şi a condiţiilor prevăzute de lege.

Sursă: avocatnet.ro

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns