Două ore de Istorie pe săptămână la clasa a V-a, ore de Limba română mai puține, studierea Limbii latine în clasa a VII-a

de Stiri Buzau Media

646x404Noul plan-cadru pentru gimnaziu, care prevede introducerea disciplinei Informatică și TIC, patru ore de Limba română în loc de cinci, dar și studierea Limbii latine în clasa a VII-a, a fost prezentat, marți, de directorul Institutului de Științe ale Educației, Ciprian Fartușnic, într-o conferință de presă.

Noul plan cadru va fi aplicabil pentru copiii care vor intra în clasa a V-a în septembrie 2017.
Potrivit planului, copiii au la dispoziție mult mai multe opționale în curriculum la dispoziția școlii (CDS), vor studia educația socială, care se va numi în clasa a V-a Studiul gândirii critice în contextul drepturilor și responsabilităților, în clasa a VI-a — Educație interculturală, în clasa a VII-a — Educație pentru cetățenie democratică și în clasa a VIII-a — Educație financiar-economică și antreprenoriatul.

Conform noului plan cadru, se au în vedere reechilibrarea ponderii diferitelor arii curriculare — om și societate, creșterea ponderii curriculumului la dispoziția școlii — 1-3 ore în clasele V-VII și 1-4 la clasa a VIII-a, introducerea unei noi discipline — Informatică și TIC, asigurarea studierii unor discipline în toți anii de gimnaziu, precum Educație socială, Educație plastică, Educație muzicală, accent pus pe latura practică, pe competențe, nu pe conținuturi.

* La clasa a V-a este redusă cu o oră alocarea pentru Limba română, se introduce o disciplină nouă — Informatică și TIC. La Educația tehnologică și aplicații practice se pune accent pe latura aplicativă, iar la Educația socială este introdus Studiul gândirii critice în contextul drepturilor și responsabilităților. Ponderea orelor de Istorie crește la două ore pe săptămână, iar CDS cuprinde minimum o disciplină ce va fi predată integrat.

* În clasa a VI-a se introduce Informatică și TIC, este introdusă educația interculturală în cadrul disciplinei Educație socială, educația tehnologică și aplicații practice cu accent pus pe latura aplicativă, iar CDS va cuprinde minimum o disciplină ce va fi predată integrat.

* Pentru clasa a VII-a este introdusă o nouă materie — Informatică și TIC, educația pentru cetățenie democratică, în cadrul disciplinei Educație socială, se introduce disciplina elemente de Limba latină și de cultură romanică. De asemenea, la educația tehnologică se va pune accent pe latura aplicativă, iar ponderea CDS crește, numărul maxim de ore alocat fiind de trei ore pe săptămână.

Clasa a VIII-a cuprinde Informatică și TIC, este introdusă Educația financiar-economică și antreprenoriatul în cadrul educației sociale, este asigurată o alocare de o oră pe săptămână pentru ambele discipline din aria Arte (muzică și arte plastice). Consilierea și dezvoltarea personală are o centrare puternică pe orientarea școlară, iar educația tehnologică și aplicații practice pun accent pe latura aplicativă. Crește ponderea maximă de ore din CDS la 4 ore/săptămână.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns