Primăria Comunei Gălbinași: INFORMARE!

de Stiri Buzau Media
Vă informăm că, începând cu data de 28.07.2023, în baza Hotărârii Consiliului Local Gălbinași nr. 56/2023, a fost actualizat Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv din iazul piscicol Bentu. Modificările survenite sunt următoarele: – Accesul pentru pescuit se face pe baza de chitanța eliberată de casieria primăriei pentru ziua în care se pescuieste. -Taxa pentru pescuit este:
a) de 30 lei/zi/persoană pentru partida de pescuit cu regim,, prinde şi eliberează,,; b)de 100 lei/zi/persoană pentru partida de pescuit cu regim de reținere peşte până la 3 kg
În timpul unei zile de pescuit se poate pescui astfel: a) pescarii care aleg să pescuiască în regim prinde și eliberează,, nu au voie să rețină niciun exemplar din peştii pescuiti; b) pescarul care optează pentru pescuitul cu regim de reținere are dreptul să rețină, din ceea ce pescuieste, peştele inclus în taxa de pescuit. (2) În cazul în care va fi prins un peste având greutatea sub 0,3 kg sau a crapului sub 20 cm, acesta va fi eliberat în apă. (3) Este interzisă pescuirea pestilor mai mici de 10 cm (4) Dimensiunile minime ale pestilor sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic. Persoana surprinsă că sustrage/ascunde peşte, altul decât cel care poate fi reținut conform regulamentului, se face vinovată de furt, faptă penală prevăzută de art.228 și art.229 Cod Penal si va fi reclamată organelor de politie în vederea întocmirii dosarului penal. Taxarea se efectuează la intrare, iar chitanţa se păstrează până la finalizarea partidei de pescuit. Pescuitul recreativ/sportiv este permis, se poate desfășura numai în cursul zilei, între orele 7:00-21:00, de luni până duminică inclusiv. Pescuitul este strict interzis pe timpul nopții și în afara programului stabilit. Pescuitul între orele 7:00 – 21:00 se poate face pe oricare parte a bălții, cu respectarea spațiului de 2 metri lungime.
Fiecare pescar/persoana are dreptul să folosească cel mult două undite cu un cârlig sau o lansetă cu 2 carlige. Pescuitul se practică de pe mal.
La pescuit se folosesc momeli naturale și artificiale. Fiecare pescar va avea coș pentru reținerea peștelui din material textile, cu ochiuri mici. Sunt interzise cosurile metalice. Este interzis pescuitul la: bomba, arici, placuta, taparina și japca, metode care intră sub incidența O.U.G. nr. 23/2008. În cazul comiterii de contraventii sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 cu modificările și completările ulterioare și alte norme de drept în materie. Cu stimă,
Primar,
Dragomir Dumitru