• Inspectoratul General al Poliției Române: 2.853 de funcții (340 pentru ofițeri și 2.513 pentru agenți);
 • Inspectoratul General al Poliției de Frontieră: 759 de funcții (123 pentru ofițeri și 636 pentru agenți);
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență: 604 funcții (91 pentru ofițeri și 513 pentru subofițeri);
 • Inspectoratul General al Jandarmeriei Române: 500 de funcții (110 pentru ofițeri și 390 pentru subofițeri);
 • Inspectoratul General pentru Imigrări: 170 de funcții (75 pentru ofițeri și 95 pentru agenți);
 • Inspectoratul General de Aviație: 71 de funcții (40 pentru ofițeri și 31 pentru subofițeri);
 • Academia de Poliție „A.I. Cuza”: 22 de funcții (nouă pentru ofițeri și 13 pentru agenți);
 • aparatul central al MAI și alte structuri subordonate: 437 de funcții.

Zilele acestea, structurile MAI au început să publice anunțuri de angajare, unele posturi fiind vacante și la Buzău, la Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen. Aici, cele cinci catedre înfiinţate aici asigură pregătire profesională în domenii precum controlul frontierelor, politica de vize, migraţia, azilul, cooperarea poliţienească, cooperare judiciară, lupta împotriva drogurilor, arme de foc şi muniţii, sistemul de informaţii Schengen, protecţia datelor sau cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională necesare cooperării în domeniul Schengen.


Cei interesați pot aplica pentru:

 • Poliția de Frontieră: 84 de posturi vacante de agenți de poliție din structurile operative (încadrare directă ca polițist) – anunțul de concurs cu toate detaliile aferente poate fi găsit aici;
 • Inspectoratul de Aviație:
  • concurs pentru ocuparea funcției de comandant de detașament de instruire și perfecționare (recrutare din sursă internă) – detalii, aici;
  • concurs pentru ocuparea a șapte posturi de pilot I (încadrare directă cu recrutare din sursă externă) – detalii, aici;
  • concurs pentru ocuparea a patru posturi de ofițer specialist II (încadrare directă cu recrutare din sursă externă) – detalii, aici;
  • concurs pentru ocuparea a două posturi de ofițer specialist I (încadrare directă cu recrutare din sursă externă) – detalii, aici;
  • concurs pentru ocuparea a trei posturi de pilot I (încadrare directă cu recrutare din sursă externă) – detalii, aici;
  • concurs pentru ocuparea a două posturi de ofițer specialist I (încadrare directă cu recrutare din sursă externă) – detalii, aici;
  • concurs pentru ocuparea funcției de comandant echipaj I – detalii, aici;
  • concurs pentru ocuparea funcției de comandant echipaj I – detalii, aici;
 • MAI:
  • concurs (încadrare directă) pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (grad profesional maxim de comisar-șef de poliție) – detalii, aici;
  • concurs (încadrare directă) pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (formator, grad profesional maxim de comisar-șef de poliție) – detalii, aici;
  • concurs (încadrare directă) pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (formator, grad profesional maxim de comisar-șef de poliție) – detalii, aici;
  • concurs (încadrare directă) pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (formator, grad profesional maxim de comisar-șef de poliție) – detalii, aici;
  • concurs (încadrare directă) pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (formator, grad profesional maxim de comisar-șef de poliție) – detalii, aici;
  • concurs (încadrare directă) pentru ocuparea postului de ofițer specialist I (formator, grad profesional maxim de comisar-șef de poliție) – detalii, aici;
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență: concurs pentru ocuparea postului de subofițer tehnic principal (recrutare din sursă internă) – detalii, aici;
 • Jandarmeria: concurs pentru ocuparea unui post de contabil-șef (recrutare din sursă internă) – detalii, aici.

Sursa citată arată că aceasta reprezintă a patra etapă de angajări a programului demarat în ianuarie pentru reducerea deficitului de personal. Principala cauză a deficitului de personal este, potrivit MAI, numărul ridicat de persoane care au ieșit la pensie.

Ce condiții generale trebuie respectate la înscriere

În documentul prin intermediul căruia reprezentanții ministerului au anunțat începerea procedurilor de scoatere la concurs a celor peste 5.000 de posturi sunt incluse șicondițiile generale pe care candidații trebuie să le îndeplinească, în mod cumulativ, la înscriere. Mai exact, acestea sunt:

 • să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • să cunoască limba română (scris și vorbit);
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic (aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale MAI/comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile);
 • să aibă cel puțin 18 ani;
 • să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează;
 • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii șapte ani;
 • să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

De asemenea, persoanele care vor dori să se înscrie la concursurile de angajare vor trebui să îndeplinească cerințele specifice funcției pentru care candidează, precum și, eventual, celelalte condiții speciale ce ar putea figura în anunțurile structurilor MAI.

avocatnet.ro