Noul Cod Fiscal: Cum puteți micșora taxele și impozitele

de Stiri Buzau Media

d22f62fa62470c885004ae47a7a46189

  1. Dacă achiziționați calculatoare, soft, echipamente, utilizați facilitatea profitului reinvestit: veți beneficia de o facilitate fiscală de până la 16% din valoarea bunului.

Noul Cod Fiscal introduce noi categorii de bunuri care pot să beneficieze de facilitatea profitului reinvestit. Calculatoarele și softurile se adaugă echipamentelor și instalațiilor industriale, iar achizițiile unor bunuri din aceste categorii pot să beneficieze de facilitatea privind profitul reinvestit.
Compania trebuie să repartizeze în rezerve valoarea profitului scutit de impozit, având obligația să păstreze bunul achizitionat cel puțin jumătate din durata de utilizare economică.

Legislație: art 22 Codul Fiscal

  1. Acordați salariaților tichete de vacanță, tichete cadou în locul primelor sau bonusurilor. Aceste tichete sunt scutite de plata contribuțiilor CAS și CASS.

De la 1 ianuarie 2016 cheltuielile sociale au crescut la 5% din totalul cheltuielilor salariale. Aceste cheltuieli sociale pot fi folosite la: acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, tichete de vacanță sau tichete cadou.

Cadouri acordate cu ocazia sărbătorilor de Paște, Crăciun, 1 Iunie, 8 Martie

Cadourile acordate de sărbători nu se impozitează la nivelul salariatului, dacă valoarea cadoului este sub valoarea de 150 lei.

Tichete de vacanţă

Pentru tichetele de vacanță se plătește impozit pe venit , dar sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale.Se pot acorda tichete de vacanță doar dacă respective companie a obținut profit în anul fiscal anterior.

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de tichete de vacanţă este contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară , pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

Tichete cadou

Pentru tichetele cadou se plătește impozit pe venit, dar sunt scutite de la plata contribuțiilor sociale. Contravaloarea tichetelor cadou trebuie cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei.

Legislație: art 25 alin 3 lit b ,art 142 lit r Codul Fiscal

  1. Alegeți că perioada de amortizare fiscală pentru active valoarea minimă stabilită în catalog: veți plăti un impozit pe profit mai mic.

Companiile au posibilitatea să aibă două metode de amortizare: o amortizare fiscală folosită la calculul impozitului pe profit și care este stabilită prin lege și o amortizare contabilă care va fi folosită la calculul rezultatului net al companiei și care este stabilită de managementul companiei.

Durata de funcționare din punct de vedere fiscal se stabilește folosind catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. În acest catalog fiecare mijloc fix are alocată o plajă de ani, o valoare minimă și una maximă,  compania având posibilitatea alegerii duratei normale de funcționare cuprinsă între aceste limite.

Dacă o companie alege perioada minimă de amortizare va înregistra o cheltuială lunară mai mare cu amortizarea, ceea ce va duce la un profit mai mic și implicit la un impozit pe profit mai mic.

Legislație: art 28 alin 23 Codul Fiscal

  1. Folosiți amortizarea accelerată pentru echipamente.

Dacă societatea deține echipamente sau instalații industriale poate să folosească amortizarea accelerată. Acest tip de amortizare daă posibilitatea companiei să amortizeze în primul an până la 50% din valoarea bunului.

Înregistrarea amortizării accelerate va deteremina scăderea impozitului pe profit.

Legislație: art 28 alin 8 Codul Fiscal

  1. Constituiți un grup fiscal din punct de vedere al TVA-ului: vă ajută la optimizarea plăților de TVA.

Companiile care au capitalul social detinut de cel puțin 50% de aceiași acționari și sunt arondate la aceeași autoritate fiscală pot constitui un grup fiscal din punct de vedere TVA.

Grupul fiscal ajută grupul de companii în care unele societăți  au TVA de plată, iar altele TVA de recuperat.

Legislație: art 269 alin 9 Codul Fiscal

  1. Livrați constant bunuri către anumiți clienti? Trimiteți aceste bunuri în regim de custodie: se vor optimiza plățile de TVA.

În cazul în care livrați constant mărfuri către anumiți clienți, discutați cu aceștia să livrați marfa în regim de custodie.

În cazul mărfurilor în custodie există obligația facturării în momentul în care bunurile sunt luate din gestiunea de custodie de către client. În acest fel vânzătorul va plăti TVA doar în momentul ridicării mărfurilor din regimul de custodie.

Legislație: art 270 alin 1, art 320 alin 5,6,7 Codul Fiscal

  1. Oferiți servicii care necesită mai multe etape de execuție? Facturați initial proforme:  în acest fel veți plăti TVA doar în momentul încasării facturii proforme.

Companiile care prestează servicii cu mai multe etape de execuție, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, pot să treacă în contractele cu clienții că serviciile sunt considerate executate după aprobarea clientului. Astfel furnizorul poate să emită facturi proforme, deci va înregistra venituri și va plăti TVA-ul doar în momentul încasării facturii proforme.

Legislație: art 281 alin 7 Codul Fiscal

  1. Dacă faceți sponsorizări acestea se scad din impozitul pe profit

Începând cu 1 ianuarie 2016, plățile reprezentând sponsorizări se scad din impozitul pe profit, dacă valoarea sponsorizării nu depășește cumulativ  0,5% din cifra de afaceri (anterior era 0,3 %) și 20% din impozitul pe profit datorat.

Legislație: art 25 alin 4 lit i Codul Fiscal

  1. Dacă business-ul este pe un trend de creștere, puteți să optați pentru plata anticipată a impozitului pe profit.

Pentru companiile în care profitul crește anual, se recomandă plata anticipată a impozitului pe profit. În acest fel compania va plăti în timpul anului un impozit pe profit mai mic, diferența de cash putând susține dezvoltarea companiei.

Alte avantaje sunt: predictibilitatea plăților aferente impozitului pe profit și ușurința calculului aferent impozitului pe profit.

Legislație: art 41 alin 2 Codul Fiscal

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns