Surpriză! Dosarul fraudelor de la Direcția Economică Primăria Buzău, retrimis la DIICOT

de Stiri Buzau Media

10742Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Buzău a decis luni să retrimită la DIICOT rechizitoriul dosarul fraudelor informatice de la Direcţia Economică a Municipiului Buzău cu care instanța a fost sesizată în această cauză. Potrivit încheierii de ședință, în urma analizării documentelor, a fost constatată neregularitatea rechizitoriului cu privire la descrierea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu în dauna intereselor publice, instigare la fraudă informatică și fraudă informatică pentru care au fost trimiși în judecată inculpații.

Astfel, la cererea apărătorilor inculpaţilor care au invocat aspecte procedurale şi o decizie a Curţii Constituţionale, s-a dispus înlăturarea din sistemul probator al cauzei a notelor telefonice din volumul 6 de urmărire penală, extinse pe aproape o sută de file. De asemenea, judecătorul de cameră preliminară a sesizat că la instanţă au fost trimise documente cu privire la 46 de societăţi comerciale, deşi prin actul de sesizare penală, inculpaţii sunt trimişi în judecată pentru fapte infracționale în legătură cu numai 11 societăţi. Astfel, judecătorul a dispus ca DIICOT să facă o selecție a înscrisurilor și documentelor din cele 8 cutii trimise la instanță și să sesizeze judecătorul de cameră preliminară doar cu acele înscrisuri ce privesc această cauză, îndosariate şi însoţite de un opis corespunzător.
Procurorul de caz are 5 zile la dispoziţie pentru a reface rechizitoriul în ceea ce priveşte descrierea infracţiunilor sus-menționate. Încheierea de şedinţă este fără cale de atac. Prin urmare, DIICOT are la dispoziţie 5 zile de la comunicarea să remedieze neregularităţile constatate.
“Admite, în parte, cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii Gegea Ion, Boaru Cătălin Liviu, Neamu Bogdan Mihai, Toșu Virgil și Bunea George În baza art. 345 alin. (3) C. pr. pen. constată neregularitatea rechizitoriului cu nr. 101/D/P/2015 din 29.07.2016 al DIICOT – BUZĂU cu privire la descrierea infracţiunilor de constituire a unui grup infracțioanal organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și 3 C. pen., abuz in serviciu în dauna intereselor publice dacă prin fapta s-a obținut un folos necuvenit pentru altul, prev. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 cu referire la art. 297 alin1 C.p. cu aplic.art. 35 alin.1 C.p., instigare la frauda informatica, prev. de art. 47 C.p. rap la art. 249 C.p. cu aplic.art. 35 alin.1 C.p și fraudă informatică, prev. de art. 249 C.p. cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. pentru care au fost trimiși în judecată inculpații. Dispune înlăturarea din sistemul probator al cauzei a notelor telefonice aflate în volumul 6 de urmărire penală, filele 66-72, 76-128, 180-219. Respinge celelalte cereri ale inculpaților cu privire la la nelegalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, ca nefondate. Constată că DIICOT BUZĂU a comunicat judecătorului de cameră preliminară 13 volume de urmărire penală și 8 cutii conținând (potrivit anexei la adresa de trimitere a dosarului) “documente ridicate de la sediul PRIMĂRIEI BUZĂU, reprezentând dosare de executare silită, dosare fiscale, concesiuni, compensări, acorduri”. Reține că în cele 8 cutii sunt înscrisuri, documente cu privire la 46 de societăți comerciale. Constată că prin actul de sesizare s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților cu privire la pretinsa activitate infracțională în legătură cu 11 societăți comerciale, celelalte 35 de societăți comerciale nefăcând obiectul prezentei cauze. Urmează ca DIICOT BUZĂU să facă o selecție a înscrisurilor şi documentelor aflate în cele 8 cutii, iar judecătorul de cameră preliminară va fi sesizat doar cu acele înscrisuri ce privesc prezenta cauză (în legătură cu cele 11 societăți comerciale), înscrisuri ce vor fi îndosariate și însoțite de un opis corespunzător. Constată că inculpatul RĂILEANU GEORGE CARMEN nu a formulat cereri și excepții. Dispune comunicarea prezentei încheieri DIICOT Buzău în vederea remedierii neregularităţilor constatate cu privire la actul de sesizare, procurorul urmând a proceda în conformitate cu art. 345 alin. (3) C. pr. pen., în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii motivate. Încheiere se va comunica părților. În conformitate cu art. 345 alin. (3), cu referire la art. 347 alin. (1) C. pr. pen., încheierea este fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 17.10.2016”,  este decizia judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Buzău.

DIICOT Buzău a trimis în judecată 6 funcţionari ai Direcţiei Economice a Municipiului Buzău pe care îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat.

Conform unui comunicat al DIICOT, „în cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2010–2015, la nivelul Primăriei municipiului Buzău, s-a constituit  un grup infracțional organizat, format din mai mulți funcționari publici care activau în cadrul compartimentelor de colectare, urmărire și executare a creanțelor persoanelor fizice și juridice, care (…) au introdus în sistemul informatic de taxe și impozite date nereale, prin care au fost clasate și anulate nelegal un număr de 114 amenzi contravenționale, parte din ele vizând funcționari cu atribuții de conducere la nivelul unor instituții publice din municipiul Buzău, rude ale acestora, un magistrat, rude ale unor cadre de poliție”. De asemenea, spun procurorii DIICOT, membrii grupului au diminuat cuantumul debitelor datorate de către mai mulți agenți economici, nu au urmărit, executat și încasat creanțele fiscale datorate cu  titlu de impozite și taxe locale pentru bugetul local al municipiului Buzău precum și a amenzilor contravenționale aplicate unor persoane juridice. Astfel, susțin procurorii DIICOT, prejudiciul produs bugetului de stat este în cuantum  de 3.135.454,76 lei, din care 36.595 lei reprezintă amenzi contravenționale șterse nelegal din sistemul informatic, iar 3.098.859,77 lei creanțe fiscale datorate bugetului local al municipiului Buzău și de stat, neurmărite, neîncasate și neexecutate silit. De pe urma acestor fapte ar fi beneficiat reprezentanţii a 11 societăţi comerciale şi aproape 40 de persoane fizice.