Primăria Comunei Glodeanu Sărat – Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 – Ciclul II de producție – a demarat în data de 25 iulie și se va încheia la data de 31 august 2022

de Stiri Buzau Media

?Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 – Ciclul II de producție – a demarat în data de 25 iulie și se va încheia la data de 31 august 2022

?Culturi eligibile în Ciclul II de producție:
?tomate;
?ardei gras și/sau lung-kapia;
?castraveți;
?fasole păstăi;
?salată;
?spanac;
?ceapă verde.
?Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
?să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de mai sus;
?să marcheze suprafața la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul ___, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Buzău”;
?să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
?să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la Primăria comunei Glodeanu Sărat, în anul 2022;
?să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de Oficiul
Fitosanitar Județean Buzău;
?să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.
?Producțiile minime sunt următoarele:
?3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
?2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung – kapia;
?4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;
?1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
?10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;
?1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
?100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.
?Valorificarea producțiilor se face în perioada 15 octombrie – 9 decembrie, inclusiv pentru ciclul II de producție iar valoarea sprijinului financiar este de 1000 Euro/beneficiar.
?Cererea beneficiarilor va fi însoţită de următoarele documente:
?copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;
?copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
?împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
?copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea (pentru persoane juridice);
?dovadă cont activ bancă;
?adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.
?Formularele necesare depunerii dosarelor pentru obținerea ajutorului de minimis vă sunt puse la dispoziție de Primăria comunei Glodeanu Sărat.
☎️Persoană de contact: Dra. Ana – Maria Gheorghe – inspector în cadrul Compartimentului Cadastru, Fond Funciar și Registru Agricol, tel. 0238.787.700.
Primăria Comunei Glodeanu Sărat