Primăria comunei Puiești organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante

de Stiri Buzau Media

Șef birou în cadrul biroului Buget Contabilitate, Impozite și taxe locale, Resurse umane și Salarizare. Informații suplimentare referitoare la condițiile de ocupare a funcției publice, bibliografie, tematica de concurs și atribuțiile postului găsiți pe site-ul primăriei www.primariapuiesti-bz.ro, secțiunea Carieră – https://primariapuiesti-bz.ro/concursuri/anunt-atributii-si-conditii-participare-concurs-consilier-compartiment-cadastru-si-urbanism/

Primar,
Rodica Bârlă