Primăria Buzău – ANUNȚ PUBLIC

de Stiri Buzau Media

 

    În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, în calitate de primar,
aduc la cunoştinţă publică faptul că a fost iniţiat următorul proiect de
hotărâre cu caracter normativ:

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 130/29.06.2022 pentru
modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport
și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri
din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate
publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia,
aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018.
Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de
hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa
www.primariabuzau.ro
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la
proiectul de hotărâre cu caracter normativ menţionat mai sus pot fi
depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel
târziu 15 iulie 2022.
Forma lansată în dezbatere publică poate suferi modificări și/sau
completări.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma