Absolvenții de clasa a VIII-a află astăzi, la ce liceu sunt repartizați, în urma rezultatelor obținute la evaluarea națională

de Stiri Buzau Media

Ministerul Educației afișează astăzi, rezultatele de la admiterea la liceu pentru fiecare județ în parte, pe admitere.edu.ro. După repartizarea computerizată, între 15 și 18 iulie, are loc depunerea dosarelor de înscriere la liceu. Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Elevii care nu au fost repatizați în prima etapă vor fi repartizați în a doua parte a lunii iulie. Calendar admitere 2019 – etapa a doua:

  • 23 iulie 2019: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbămodernă/maternă;
  • 24 – 25 iulie 2019: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
  • 26 – 29 iulie 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
  • 24 – 30 iulie 2019: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;
  • 31 iulie -1 august 2019: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.