Ce drepturi ai ca angajat în perioada de preaviz, după ce ai demisionat

de Stiri Buzau Media

q-770x300Salariatul care dorește încetarea contractului de muncă o poate face doar în baza unei demisii, pe care o va comunica angajatorului. Angajatul nu este obligat să motiveze demisia, însă este obligat să respecte o perioadă de preaviz, pentru a permite angajatorului să găsească un înlocuitor.

Salariatul care dorește încetarea contractului individual de muncă va informa angajatorul de acest fapt, dându-și demisia, după cum se stipulează în Codul Muncii.

Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, dupa împlinirea unui termen de preaviz. – Art. 81, Codul Muncii

Conform legislației, angajatul nu este obligat să motiveze demisia, pe când angajatorul este obligat sa înregistreze demisia salariatului.

Important! Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.

Chiar daca un angajat demisionează, el va rămâne o perioadă în preaviz, pentru a permite angajatorului să găsească, în acest timp, un înlocuitor pentru contractul individual de muncă respectiv.

După cum se precizează în Codul Muncii, termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile. Totuși, în actul normativ se menționează clar că preavizul nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție. De asemenea, în cazul salariaților care ocupă funcții de conducere, preavizul nu poate fi mai mare de 45 de zile lucrătoare.

Reglementările stabilesc că, pe întreaga durată a preavizului, contractul individual de muncă (CIM) continuă să își producă toate efectele. Acest lucru înseamnă că angajatul își va continua munca în aceleași condiții și își va îndeplini atribuțiile profesionale ca înainte de a demisiona. În ceea ce privește angajatorul, acesta va plăti în continuare salariatul, corespunzător perioadei lucrate.

În consecință, având în vedere că CIM se aplică în continuare, dacă va fi suspendat contractul individual de muncă, va fi suspendat și termenul de preaviz.

În situația în care, în perioada de preaviz, contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator. – Art. 81, Codul Muncii

Atentie! Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului. Prin urmare, dacă, în perioada de preaviz, salariatul va absenta nemotivat de la serviciu, angajatorul are dreptul de a suspenda termenul de preaviz.

Când nu ești obligat să respecți preavizul?

Codul Muncii prevede și situații în care nu este necesar termenul de preaviz. Astfel, salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă. Așadar, dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale (nu respectă programul de lucru, nu acordă concediu de odihnă, nu plătește salariul, etc.), angajatul nu este obligat să respecte preavizul.

De asemenea, termenul de preaviz poate să nu fie respectat dacă angajatorul renunță la el. Mai precis, potrivit legislației muncii, angajatorul poate renunța la preaviz, total sau parțial, în orice moment, caz în care demisia angajatului va produce efecte de la data renunțării.

Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv. – Art. 81, Codul Muncii.

În caz contrar, contractul individual de muncă va înceta numai după expirarea preavizului.

Sursa: avocatnet.ro

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns