Cum se vor organiza taberele şi excursiile şcolare

de Stiri Buzau Media

excursieMarţi a fost aprobat de ministrul Educației noul regulament-cadru de organizare şi desfășurare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi altor activităţi de timp liber din învăţământul preuniversitar.

Noul regulament stabileşte un set de reguli şi obligaţii menite să ducă la asigurarea, din partea cadrelor didactice şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar, a condiţiilor de siguranţă pentru elevi şi preşcolari pe durata activităţilor mai sus amintite, precizează ministerul.

Nu în ultimul rând, regulamentul stipulează o serie de obligaţii şi pentru toţi participanţii la tabere sau excursii: elevi, profesori şi părinţi – arată MENCS.

Una dintre schimbările majore aduse de noul regulament este aceea că mută decizia privind aprobarea respectivei activităţi de la inspectoratul şcolar judeţean la unitatea de învăţământ, demers care urmăreşte simplificarea procesului organizatoric. Totodată, a fost eliminată condiţia că documentaţia necesară aprobării deplasării să fie realizată cu o luna înainte.

Pe de altă parte, regulamentul face distincţie clară între activităţile realizate în localitatea în care se află unitatea de învăţământ şi cele din altă localitate, reducând astfel birocraţia în cazul activităţilor derulate în localitate. Mai mult, a fost simplificat şi formularul prin care părintele/tutorele legal îşi exprimă acordul de participare al copilului.

Regulamentul stipulează atât documentaţia necesară aprobării şi derulării activităţilor, cât şi obligaţiile cadrelor didactice organizatoare, ale părinţilor şi ale elevilor.

Noul regulament le permite unităţilor de învăţământ să îşi elaboreze regulamente proprii, adaptate specificului unităţilor de învăţământ.

Astfel, cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber, au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor/preşcolarilor pe durata activităţii respective, inclusiv să se asigure că existe acordul părintelui/tutorelui legal privind participarea copilului la excursii/tabere/expediţii.

Obligaţiile elevilor/preşcolarilor:

să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul;

să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabăra/ excursie/expediţie;

să nu pericliteze siguranţă şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre tabăra/excursie/expediţie;

să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;

să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabăra;

să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, substanţe stupefiante şi psihotrope.

Câteva dintre obligaţiile profesorilor organizatori:

să sesizeze autorităţile competenţe cu privire la toate aspectele care ţin de siguranţă şi protecţia participanţilor la activitate;

să asigure câte un cadru didactic însoţitor pentru fiecare 10 elevi participanţi;

să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor;

să adapteze activităţile la vârstă, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.

De asemenea, cadrele didactice organizatoare trebuie să ţină cont de o serie de aspecte logistice pe care trebuie să le aducă la cunoştinţă elevilor/preşcolarilor participanţi. Printre acestea se regăsesc scopul şi programul activităţii, obiectivele turistice care vor fi vizitate, durata deplasării (ziua, ora şi locul plecării, respectiv sosirii), localitatea de destinaţie, unitatea de cazare şi distanţă până la această, precum şi pachetul de servicii privind transportul, condiţiile de cazare şi masă şi dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (ex. piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping-pong etc.).

Regulamentul se aplică tuturor activităţilor de timp liber/excursiilor/taberelor/expediţiilor şi conţine prevederi specifice atât pentru activităţile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ, cât şi pentru cele care presupun deplasarea în altă localitate cu contractarea de servicii de transport/cazare şi masă.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns