Joi, vine rândul consilierilor municipali să se întreunească în prima şedinţă din 2016!

de Stiri Buzau Media

646x4047După şedinţa de astăzi a Consiliului Judeţean, joi este rândul consilierii locali municipali să se întrunească în prima şedinţă ordinară din anul 2016. Ordinea de zi a Consiliului Local Municipal este destul de bogată, numărând 22 de proiecte de hotărâre ce vor fi supuse votului aleşilor locali. Iată proiectele ce vor fi dezbătute:

1.-  proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2016;

2.-  proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2016;

3.- proiectul de hotărâre privind neaplicarea la nivelul municipiului Buzău a acordării unor facilităţi fiscale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015, în cazul obligaţiilor de plată restante datorate bugetului local;

4.- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea unor prevederi din contractul de vânzare – cumpărare a energiei termice nr. 846 din 20 ianuarie 2015 perfectat între Societatea Comercială “Ecogen Energy” S.A. Buzău şi Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 4/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău, începând cu 01.01.2016;

6.- proiectul de hotărâre  privind eliberarea domnului Baciu Gabriel – Paul din funcţia de membru al consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de acţiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2016 de una din persoanele majore apte de muncă din familiile, beneficiare de ajutor social

9.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea Planului de acţiuni privind serviciile sociale ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău pe anul 2016;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes public local ce se va executa în anul 2016 de persoanele majore apte de muncă cazate în Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost din municipiul Buzău;

11.- proiectul de hotărâre pentru atribuirea de denumire unei artere de circulaţie din municipiul Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora;

13.- proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unor terenuri aparţinând municipiului Buzău şi acordarea dreptului de a executa reţele subterane Societăţii Comerciale – Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord” S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor adăposturi de apărare civilă, situate în municipiul Buzău str. Dorobanţi, bloc D15, subsol şi cartier Broşteni, bloc J1, subsol;

15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău, a unor construcţii provizorii – locuinţe de necesitate tip container;

16.- proiectul de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea asocierii în participaţiune între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială ” Elcar Gid ” S.R.L. Buzău;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială „Dragomir Nattric” S.R.L. Buzău, a terenurilor proprietate privată a municipiului, indivize şi aferente spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc B4 – B5, parter;

18.- prezentarea Referatului nr. 1.237 din 19 ianuarie 2016 al Serviciului Juridic şi Administrativ Contencios privind Dosarul nr. 27/200/2016, având ca obiect obligaţia de a face, acţiunea introdusă de reclamanta Societatea Comercială „Concas” S.A. Buzău;

19.- raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav angajaţi de Direcţia de Asistenţă Socială Buzău în perioada 01 iulie – 31 decembrie 2015;

20.- prezentarea Deciziei nr. 48 din 11 ianuarie 2016 a Camerei de Conturi Buzău privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control, anexat în copie, întocmit la Societatea Comercială „Trans – Bus” S.A. Buzău, înregistrat la entitate sub nr. 6.375 din 14 decembrie 2015;

21.- prezentarea Deciziei nr. 50 din 13 ianuarie 2016 a Camerei de Conturi Buzău privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control, anexat în copie, întocmit la Societatea Comercială „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, înregistrat la entitate sub nr. 2.006 din 14 decembrie 2015;

22.- prezentarea Deciziei nr. 49 din 12 ianuarie 2016 a Camerei de Conturi Buzău privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control, anexat în copie, întocmit la Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău, înregistrat la entitate sub nr. 10.731 din 14 decembrie 2015;

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns