Noi reglementări pe piața serviciilor poștale

de Stiri Buzau Media

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2019 adoptate la începutul acestei luni, furnizorii de servicii poștale autorizați în România trebuie să transmită Autorității de reglementare o serie de informații și date statistice privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, în conformitate cu Regulamentul(UE) 2018/644, riscând în caz contrar să fie sancționați. De asemenea, persoanele care intenționează să revândă servicii poștale, inclusiv prin intermediul unor platforme informatice, sunt obligate să notifice ANCOM în privința acestei intenții începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2019 a fost adoptat regimul sancționator care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor Regulamentului (UE) 2018/644 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, potrivit căruia furnizorii de servicii poștale autorizați în România vor trebui să actualizeze sau să transmită ANCOM o serie de date statistice. Astfel, furnizorii vor putea fi sancționați cu amenzi de la 5.000 de lei până la 2% din cifra de afaceri în cazul nerespectării obligației de a actualiza anumite informații (cum ar fi datele lor de identificare, caracteristicile și descrierea serviciilor de livrare de colete, termenii și condițiile generale pentru serviciile de livrare de colete) sau cu amenzi administrative de la 100 de lei la 15.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere pentru a-i determina să furnizeze o serie de informații prevăzute de Regulamentul (UE) 2018/644, reprezentând date statistice referitoare la: numărul coletelor interne procesate, numărul coletelor care intră și/sau ies de pe teritoriul României, cifra de afaceri generată de serviciile de livrare de colete prestate la nivel internațional, european și global, o listă de prețuri accesibilă publicului etc.

Furnizarea serviciilor poștale se realizează în condițiile regimului de autorizare generală (regimul juridic adoptat de Autoritatea de reglementare ce stabilește drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii poștale, care permite furnizarea de servicii poștale prin notificarea intenției de a presta aceste activități). Prin urmare, orice persoană care intenționează să furnizeze servicii poștale pe teritoriul României este obligată să notifice ANCOM în acest sens. Potrivit amendamentelor aduse legislației, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pesoanele care intenționează să revândă servicii poștale, inclusiv prin intermediul unor aplicații informatice disponibile pe pagini de internet, sunt obligate să notifice ANCOM cu privire la această intenție. Notificarea se va realiza prin completarea formularului-tip stabilit de ANCOM, disponibil aici. Pe baza notificărilor înregistrate, Autoritatea întocmește, actualizează și publică Registrul public al furnizorilor de servicii poștale.

Prestarea, oferirea sau revânzarea serviciilor poștale de către persoane/societăți comerciale care nu sunt autorizate de către ANCOM să furnizeze servicii poștale se sancționează cu amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoane fizice și cu amenzi de la 5.000 de lei până la 2% din cifra de afaceri, în cazul persoanelor juridice. În plus, Ordonanța Guvernului nr. 27/2019 aduce o serie de noutăți cadrului legal în materie:

  • De la 1 ianuarie 2020, coletele care depășesc 31,5 kg nu vor mai fi considerate trimiteri poștale;
  • Livrarea preparatelor alimentare pregătite în vederea consumului imediat, inclusiv a băuturilor care însoțesc aceste preparate, nu intră în categoria serviciilor poștale;
  • În cazul pierderii, furtului sau distrugerii trimiterii poștale, furnizorul este obligat să acorde expeditorului de 5 ori tariful serviciului pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau a unui serviciu contra ramburs.