Săptămâna viitoare încep înscrierile pentru admiterea la facultățile din București. Câte locuri sunt disponibile

de Stiri Buzau Media

 

6-eleviÎnscrierile pentru admitere la studii universitare de licență și de masterat la facultățile Universității din București sunt programate de luni, 13 iulie.

Data limită pentru înscrierea la facultățile Universității din București este 20 iulie, iar la Facultatea de Drept, înscrierile se pot face până la data de 21 iulie.

Examenele de admitere se organizează în perioada 21 — 26 iulie, iar data limită de afișare a rezultatelor este 29 iulie.

Pentru studii de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de 10.400 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 4.400 de locuri la buget și 6.000 cu taxă.

Modalitatea de admitere la Universitatea din București variază în funcție de facultate, specializare, forma de învățământ și se organizează în 4 forme distincte: admiterea pe bază de examen, admiterea pe baza mediei de la bacalaureat și eseu motivațional, admiterea pe baza unei formule mixte, admiterea pe baza mediei de la bacalaureat.

Pentru admiterea din anul 2016 la studii universitare de masterat, Universitatea din București oferă 7.400 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 3.400 de locuri la buget și 4.000 cu taxă.

* Universitatea Politehnica din București va scoate la concurs 5.000 locuri subvenționate și 1.200 cu taxă.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se va desfășura în perioada 18-23 iulie, zilnic, între orele 9,00-16,00, iar concursul pentru admiterea în anul universitar 2016-2017 are loc în zilele de 25 și 26 iulie. Ora de începere a fiecărei probe scrise de concurs este 10,00 și va avea o durată de 2 ore.

Testul de competență lingvistică pentru candidați ai Facultății de Inginerie în Limbi Străine (pentru cei care nu posedă un certificat de competență lingvistică) se susține în ziua de 22 iulie.

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează într-o singură sesiune, în septembrie.

Pentru absolvenții cu diploma de inginer, facultățile organizează înscrierea la masterat timp de 10 zile după terminarea susținerii examenului de Licență: 11-22 iulie, între orele 9,00 — 15,00.

A doua perioada de înscriere pentru concursul de admitere în învățământul universitar de masterat este în august — septembrie.

* Academia de Studii Economice va scoate la concurs în acest an 5.881 locuri la buget și cu taxă, la care se vor adăuga 700 de locuri la învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Înscrieri se vor putea face între 18 și 21 iulie (9,00-16,00), 22 iulie (9,00-12,00). Pe 22 iulie vor fi afișate rezultatelor obținute la eseul motivațional, iar pe 25 iulie se va susține testul de competență lingvistică pentru candidații înscriși la programele cu predare în limbi străine și la programul de studii Limbi moderne aplicate.

Afișarea listelor cu candidații repartizați pe locurile finanțate de la buget, la taxă și cu cei aflați în așteptare se va face pe 26 iulie.

Depunerea diplomelor de bacalaureat sau a adeverințelor care atestă promovarea examenului de bacalaureat din 2016 în original și/sau plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare se va face între 27-29 iulie, iar afișarea finală a listelor cu candidații admiși pe locurile finanțate de la buget și taxă și a celor respinși — pe 1 august.

* Înscrierile pentru admiterea la facultățile Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) se vor face din 15 iulie până pe 23 iulie.

SNSPA va scoate la concurs 225 de locuri finanțate de la buget la Facultatea de Administrație Publică, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice — 200 de locuri, la Facultatea de Management — 75 de locuri iar la Facultatea de Științe Politice — 250 locuri.