Știi ce obligații ai în calitate de proprietar al unui autoturism?

de Stiri Buzau Media

Obligațiile unui proprietar de autoturism sunt reglementate de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care stabilește, în doar câteva rânduri, îndatoririle celor care dețin vehicule.

Astfel, la Capitolul II, Vehiculele, din actul normativ menționat, la secțiunea a III-a, se precizează doar că proprietarul de autovehicul cu domiciliul, sediul ori reședința în România, este obligat:

a) să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) să depună imediat la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obținerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

Regulamentul mai precizează, în aceeași secțiune, că deținătorii de vehicule pot monta (deci, nu este o obligație) pe ele sisteme sonore antifurt, însă durata semnalului emis de aceste sisteme nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea lor nu trebuie să depășească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.

De asemenea, Regulamentul interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanșează la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.

Obligații suplimentare pentru persoanele juridice

Pe de altă parte, însă, persoanele juridice deținătoare de autovehicule nu scapă la fel de ușor, actul normativ citat stabilind pentru acestea o serie de obligații în plus față de cele deja menționate.

Spre exemplu, firmele care dețin autovehicule sunt obligate să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă mențiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de serviciu și să nu permită ieșirea în circulație a celor care nu îndeplinesc condițiile tehnice.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns