23 de proiecte de hotărâre pe masa consilierilor municipali, convocați miercuri în ședință ordinară

de Stiri Buzau Media

646x404Miercuri, 28 octombrie, consilierii locali municipali sunt convocați în ședința ordinară a lunii octombrie. Pe masa aleșilor locali vor fi 23 de proiecte de hotărâre pe care consilierii vor trebui să le analizeze și să le voteze, după cum consideră:

Iată lista cu proiectele din 29 octombrie:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie bugetară pe al trimestrul III lea şi rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2015;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale;

3.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordate personalul poliţiei locale;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării  unei locuinţe pentru tineret, construită prin Agenţia Naţională de Locuinţe, destinată închirierii şi eliberată pe parcursul folosirii;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în semestrul II 2015 şi în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău;

7- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 147/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului pentru Recuperare Reabilitare şi  Educaţie Specială Buzău;

9.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Orăşelului Copiilor –  ediţia 2015/2016;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de practicare a patinajului de gheaţă pentru copiii şi tinerii din municipiul Buzău

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  serviciului  public de salubrizare din municipiul Buzău;

12.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzău;

13.- proiectul de hotărâre  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a terenului situat în municipiul Buzău, strada Olteţului nr. 4;

14.- proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul Buzău şi Societatea Comercială „Turism Briant”  S.R.L. Buzău în vederea realizării în comun a unui centru de informare precum şi a contractului de asociere în participaţiune ;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă  destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului, situată în municipiul Buzău, strada Al. Marghiloman, la parterul blocului 17;

16.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei locative cu altă  destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate publică a municipiului, situată în municipiul Buzău, la parterul Complexului Comercial Bazar;

17.- proiectul de hotărâre privind încheierea în formă scrisă  a contractului de închiriere pentru apartamentul nr. 4 din blocul A1, strada Gârlaşi, cartier Dorobanţi  2, judeţul Buzău, proprietate de stat, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către cetăţeanul Merişan Ştefan a terenului proprietate privată a municipiului, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada General Grigore Baştan – poarta 2 a Spitalului Judeţean Buzău;

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării către Societatea Comercială ” Ferme Com ” S.R.L. a terenului aferent spaţiului comercial situat în  municipiul Buzău, strada Olteţului, lângă blocul 4A (4B) ;

20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării directe către chiriaşul Lazăr Elena,a locuinţei proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, b-dul Gării nr.37;

21.- prezentarea  petiţiei nr. 18.451 din 23 septembrie 2015 a doamnei Banu Doina – Daniela, domiciliată în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 2 bis, prin care solicită anularea Hotărârii nr. 167/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Buzău a terenului în suprafaţă de 427m.p., situat în municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 2 bis. ;

22.- prezentarea adresei nr. 19.853 din 14 octombrie 2015 a Societăţii Comerciale Elcar Gid S.R.L. Buzău, în vederea preluării de către unitatea administrativ – teritorială a investiţiei patinoar, realizata de subscrisa în derularea contractului de asociere în participaţiune, precum şi rezilierea de comun acord a contractului de asociere în participaţiune nr. 1284 din 13 februarie 2007;

23.-  alte probleme ale activităţii curente.

Sursa foto: adevarul.ro

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns