Bani mai mulți și pentru alte categorii de cadre medicale. Vezi cine va primi salarii mărite de luna viitoare!

de Stiri Buzau Media

sala_de_operatii-mediciPersonalul medical din cabinetele medicale şi de medicină dentară al MApN, MAI, SRI, din cabinetele medicale şcolare, din centrele de asistenţă medicală comunitară şi din centrele medico-sociale publice vor primi salarii mărite cu 25%, de la 1 octombrie.

Măsura este prevăzută într-o Ordonanţă de Urgenţă aprobată de Guvern, iar aceste categorii se adaugă celor prevăzute iniţial după negocierile pe care prim-ministrul  şi ministrul Sănătăţii le-au avut cu liderii sindicatelor din Sănătate.

„Începând cu data de 1 octombrie 2015, prin excepţie de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum şi personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015. (56) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare de care beneficiază personalul din cadrul sistemului public sanitar şi personalul din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, se majorează potrivit alin. (55) în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, se arată în document.

Totodată, beneficiază de majorări personalul de specialitate medico-sanitar, personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi auxiliar sanitar din penitenciarele-spital, precum şi din cele organizate la nivelul unităţilor penitenciare, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din structura medicală a sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Conform aceleiaşi ordonanţe, nu intră sub incidenţa prevederilor respective personalul din direcţiile de sănătate publică şi structurile similare ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cu excepţia personalului din cabinetele medicale şi dentară, de unitate.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului mai prevede creşterea, la 3.875 de lei, începând cu 1 octombrie 2015, a cuantumului salariului lunar brut/soldei brute lunare în funcţie de care se stabileşte bursa de rezidenţiat.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns