Farmaciile vor elibera rețete on-line sau dictate la telefon

de Stiri Buzau Media

Pentru a simplifica modul în care pacienții pot intra în posesia tratamentelor în baza rețetelor online emise în baza unei consultații la distanță, Casa Națională de Asigurări de Sănătate face demersurile necesare pentru ca toate farmaciile să efectueze modificări în softuri pentru a se putea elibera medicamentele prescrise de medic în baza unor date minime de identificare, se arată pe site-ul CJAS Buzău.

Astfel, medicul poate dicta pacientului datele de identificare a prescripției, în situația în care pacientul nu deține un mijloc de comunicare electronic sau un telefon inteligent. Aceste date minime de identificare sunt: codul de parafă al medicului prescriptor, CUI cabinet medic pres­criptor și seria, numărul și data prescripției medicale. Prescripția medicală transmisă pacientului prin ­mij­loace electronice poate fi utilizată de asigurați o singură dată pentru a ridica din farmacie medicamentele prescrise.

„Atragem atenția asiguraților că utilizarea repetată a unei rețete în sistem offline, în scopul obținerii unor cantități mai mari din medicamentele prescrise, va fi identificată în sistem, constituie fraudă și va fi sancționată conform preve­derilor legale în vigoare. De asemenea, pentru păstrarea măsurilor de distanțare socială care se impun în această perioadă, recomandăm populației să ia legătura telefonic cu medicul de familie sau cu medicul specialist pentru a stabili împreună cu acesta dacă, pentru rezolvarea ­pro­blemelor medicale, este necesară deplasarea la cabinetul medical sau se poate beneficia de o consultație la distanță”, transmit reprezentanții Casei de Sănătate.