Liceele unde chiulul este “materia” de bază

de Stiri Buzau Media

received_928334583886271În urma acţiunilor întreprinse de Inspectoratul de Politie al Judeţului Buzău în scopul „Creşterii gradului de siguranţă a elevilor în unităţile de învăţământ şi Combaterea absenteismului şcolar si delincvenţei juvenile”, în perioada 01.09.2015 – 02.02.2016, la nivelul judeţului Buzău au fost depistaţi 249 de elevi dintre care 83 absentau de la cursuri (65 Buzău, 10 Pogoanele, 2 Lopătari, 6 Vernești). Au fost transmise informări de către Inspectoratul de Politie atât la unităţile şcolare de unde proveneau elevii cât şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău.
Elevii care absentau proveneau dintr-un număr de 10 unităţi şcolare (Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu”, Colegiul Tehnic, Liceul tehnologic “H. Coanda”, Liceul tehnologic “C. Nenițescu”, Liceul tehnologic “Pogoanele”, Liceul tehnologic Lopătari, Liceul tehnologic Vernești, Liceul tehnologic “D. Filipescu”, Liceul tehnologic “Meserii și servicii”, Școala Gimnazială nr. 2 “N. Titulescu”).
ISJ Buzău a luat o serie de măsuri menite să reducă absenteismul școlar însă rezultatele au fost nesemnificative. Au fost transmise 78 informări către părinți, diriginții au transmis înştiinţări scrise părinților/tutorilor legali ai elevilor care au însumat un număr mai mare de 20 de absenţe şi au aplicat sancţiuni conform R.O.F.U.I.P. aprobat prin OMEN 5115/2014 și R.O.I, de cele mai multe ori s-a constatat că familia nu cunoştea situatia frecvenţei şcolare a elevilor. De asemenea, elevii care au continuat să se afle pe listele venite de la poliţie au fost sancţionaţi în Consiliile de Disciplină prin mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare (a IX a şi a X a), iar la clasele a XI a şi a XII a prin sancţiunile din ROFUIP ).
Fiecare unitate şcolară a întocmit „Planul de Intervenţie pentru elevi cu risc crescut de absenteism şcolar”, care cuprinde obiective şi activităţi specifice fiecărei unităţi în parte.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns