Scorțoasa – zonă cu resurse turistice

de Stiri Buzau Media
Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 31.01.2023, atestarea ca zona cu resurse turistice a comunei Scorțoasa, județul Buzău, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație, în baza Deciziei 19/17.10.2022 
Având în vedere Solicitarea 4668/12.09.2023 de includere în lista zonelor cu resurse turistice cu concentrare mare și foarte mare din Planul de Amenajare a Teritoriului Național – secțiunea a VIII-a, comisia interinstituțională pentru analiza potențialului turistic al teritoriului din cadrul MDLPA a emis decizia prin care se atestă, cu *un punctaj de 38,0 puncte*, că localitatea Scorțoasa are un potențial turistic cu o *„concentrare foarte mare a resurselor naturale și antropice”*
Prin promovarea ca zonă cu resurse turistice, comuna Scorțoasa va *„beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea de fonduri nerambursabile, în condițiile în care proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecție a mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare/