Se caută peste 1500 de tineri care vor să devină polițiști

de Stiri Buzau Media

big_wp_20150615_001Cei care își doresc o carieră în Poliţia Română se pot înscrie în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Anul acesta, persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscriere pe unul din următoarele locuri:

 1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti

– Facultatea de Poliție – 250 de locuri la frecvență, dintre care 6 pentru rromi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi, precum și 50 la frecvență redusă;

– Facultatea de Poliție de Frontieră – 80 de locuri la frecvență, dintre care 2 pentru rromi, 2 pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi;

– Facultatea de Jandarmi – 70 de locuri la frecvență, dintre care 2 pentru rromi, 2 pentru maghiari şi 2 pentru alte minorităţi;

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

– Specializarea Drept: 125 de locuri la frecvență și 100 de locuri la distanță, cu taxă;

– Specializarea Științe administrative: 50 de locuri la frecvență, cu taxă;

– Facultatea de Pompieri – 50 de locuri  la frecvență, dintre care 1 pentru rromi;

– Facultatea de Arhivistică – 15 locuri la frecvență, bugetate, dintre care 2 pentru maghiari și 5 la frecvență, la taxă.

2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina – 700 de locuri (16 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);

3. Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca – 150 de locuri (6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);

Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, precum și în școlile de poliție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de vestimentaţie în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
 13. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidații pentru locurile M.A.I la instituții de învățământ superior ale M.Ap.N  și Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești);
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 16. să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „ Alexandru Ioan-Cuza” se vor primi până la data de 27 mai a.c., iar cele pentru admiterea la școlile de poliție, până la data de 29 iulie a.c..

Alte informaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 08:00 – 16:00 de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean  Buzău, personal sau telefonic la numerele: 0238/402009, 0238/402112.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns