Veniturile de anul trecut trebuie declarate până pe 25 mai. Cine trebuie să depună la Fisc declarația 200?

de Stiri Buzau Media

anafContribuabilii persoane fizice au obligația să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) declarația de venit pe anul trecut până pe 25 mai. Cu toate acestea, nu toate veniturile obținute în 2015 trebuie să fie declarate. În plus, cei care întârzie cu depunerea formularului 200 riscă să fie sancționați cu amenzi ce pot ajunge până la 500 de lei.

Formularul 200 sau Declarația privind veniturile realizate din România, pentru fiecare categorie și sursă de venit, pentru anul trecut, trebuie să fie depus la ANAF până pe data de 25 mai.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 3605/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aflat în vigoare de la 15 decembrie 2015, au obligația depunerii declarației 200 persoanele fizice care în anul 2015 au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, din:

  • activităţi independente;
  • cedarea folosinţei bunurilor;
  • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real (cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi, creșterea și exploatarea animalelor);
  • piscicultură și silvicultură (recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole);
  • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
  • operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
  • jocuri de noroc.

Sursă avocatnet.ro

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns