CJ Buzău – ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU DIN 27 OCTOMBRIE 2022

de Stiri Buzau Media
Petre Emanoil Neagu
 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 234/2022 privind execuţia bugetului propriu al Judeţului Buzău pe trimestrul III 2022 pe cele două secțiuni;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 235/2022 privind aprobarea utilizării în anul 2022 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2021 – formă actualizată 4;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 236/2022 pentru aprobarea rectificării a IX-a a bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 237/2022 pentru aprobarea rectificării a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 238/2022 pentru aprobarea rectificării a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Muzeului Județean Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 239/2022 pentru stabilirea unor măsuri aferente desfășurării Workshop-ului Regional pentru Europa privind rolul centrelor de vizitare în siturile desemnate UNESCO, Buzău 7-10 noiembrie 2022;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 240/2022 privind repartizarea unor sume din bugetul propriu al Județului Buzău pe anul 2022 pentru unele unități de cult religios recunoscute în România;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 241/2022 pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean Buzău și Asociația Hair Redivivus ca și coorganizator al ediției 34 a Festivalului de muzică rock „TOP T 2022”;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 242/2022 pentru aprobarea alocării unei sume de la bugetul propriu al Județului Buzău aferentă desfășurării unor acțiuni dedicate Zilei Naționale a României – 2022 și Sărbătorilor de iarnă;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 243/2022 pentru aprobarea închirierii de către Consiliul Județean Buzău a unui teren proprietate privată persoane fizice în scopul continuării lucrărilor de reabilitare DJ 203L, între
  29+400-50+000, Cozieni-Bozioru-Brăiești;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 244/2022 pentru aprobarea Protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Buzău, privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională „Apele Române” aferente executării lucrărilor pe DJ 103P km 5+500 – 7+500, intravilan-extravilan sat Bîsca Chiojdului, comuna Chiojdu, județul Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 245/2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 202E, km 0+000-3+800, DN 202 (Râmnicu Sărat) – limita județ Vrancea, județul Buzău”;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 246/2022 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reparație capitală pod peste pârâul Slănic pe DJ203K, km 80+000, localitatea Vintilă Vodă, județul Buzău”;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 247/2022 privind actualizarea devizului general și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare structurală și funcțională a Spitalului Județean de Urgență Buzău – Etapa I – Modernizare și extindere Bloc operator, str. Stadionului nr. 7, județul Buzău”, finanțat din fondurile proprii ale Județului Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 248/2022 pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională
  Sărat din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – formă revizuită;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 249/2022 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unor construcții anexe aferente unor bunuri imobile aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 250/2022 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 251/2022 privind aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 252/2022 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 253/2022 pentru aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului „George Ciprian” Buzău.

 

SUPLIMENTAR

 1. Proiect de hotărâre nr. 254/2022 pentru stabilirea măsurilor prealabile pentru înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de Salvamont Buzău;

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 255/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.171/2021 privind aprobarea promovării proiectului „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu
  48”, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu, aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI- formă revizuită, a indicatorilor tehnico -economici actualizați și a bugetului proiectului.

 

 1. INFORMAREprivind rezultatul evaluării finale a managerilor de la Muzeul  Judeţean Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău şi Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău.