Primăria Municipiului Buzău – anunț privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”

de Stiri Buzau Media

Astăzi, 11.10.2022, Primăria Municipiului Buzău anunță deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 219/11.10.2022 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.242/CLM/11.10.2022.

– raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu și Licitații înregistrat sub nr.186.460/11.10.2022.

–  proiectul de hotărâre, împreună cu anexele.

 

Documentația poate fi consultată:

  • pe pagina de internet a instituţiei, la primariabuzau.ro .
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 19.10.2022, ora 12:00:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: unic@primariabuzau.ro;
  • prin poştă, pe adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău;
  • la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa: Buzău, Piața Daciei, nr. 1, județul Buzău.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0238.723.371, e-mail: petronela.jipa@primariabuzau.ro, persoană de contact: Jipa Petronela.