Primăria Municipiului Buzău primește dosarele solicitanților înscriși la Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

de Stiri Buzau Media

Administrația Fondului pentru Mediu a transmis către Primăria Municipiului Buzău lista cu solicitanții înscriși la Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local.

Persoanale fizice solicitante, pot depune documentele la Primăria Buzău, începând de Luni, 9 octombrie 2023, conform procedurii interne, publicată pe pagina de internet a primăriei – www.primariabuzau.ro

Persoanele fizice  participante în cadrul prezentului Program, vor depune cererea de înscriere și documentele justificative, fie on-line prin expedierea pe adresa de e-mail, ghiseu.unic@primariabuzau.ro, a acestor documente scanate/fotografiate lizibil, conținând semnătura beneficiarului, fie fizic, prin prezentarea la Registratura Primăriei Municipiului Buzău – Ghișeul Unic.

Documentele necesare pentru depunerea dosarului sunt menționate atât în procedura internă a primăriei, cât și în cererea de înscriere, comunicate pe site.

ATENȚIE: În vederea depunerii dosarului de înscriere, Biroul Comerț și Transporturi Locale, cu consimțământul titularului, va obține în numele titularului, cu consimțământul acestuia, certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Economică a Primăriei Municipiului Buzău, care atestă că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local.

IMPORTANT: Persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat, NUMAI după semnarea contractului de finanțare cu UAT-ul, în urma depunerii dosarului de înscriere la Primăria Buzău și va beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei (2.400 lei alocați din Fondul pentru mediu şi 600 lei susţinuți din bugetul local), astfel:

  1. Biroul Comerț si Transporturi Locale stabilește care sunt dosarele eligibile și comunică candidaților situația privind dosarele
  2. Primăria va încheia contract de finanțare numai cu solicitanții declarați eligibili.
  3. Odată contractul semnat, în termen de max. 30 de zile, solicitantul de finanțare trebuie să prezinte adeverința de dezmembrare a autovehiculului, certificatul de radiere din circulație și dovada scoaterii din evidența fiscală (certificatul fiscal de radiere ).