Anunț important pentru buzoieni

de Stiri Buzau Media

Primăria Buzău anunță că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal din luna iulie 2018 a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Crâng, Transilvaniei și Simileasca din oraș, pe  străzi, cât şi atribuirea de numere administrative. Potrivit raportului  de  specialitate în municipiul Buzău, există situații când în actele de identitate ale membrilor aceleaşi familii sunt trecute adrese diferite. Din acest motiv ,,este importantă arondarea imobilelor de tip blocuri de locuințe colective pe străzi, cartiere și atribuirea acestora, a unui număr administrativ în vederea evitării confuziilor în ceea ce privește adresa în actele cetățenilor și a  persoanelor juridice.

Având în vedere necesitatea înregistrării şi actualizării tuturor adreselor administrative din municipiul Buzău în Registrul electronic naţional al nomenclaturii stradale (RENNS), cât şi ținând cont de cele menționate mai sus, Serviciul Administrare Patrimoniu consideră necesară iniţierea unui proiect de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Crâng, Transilvaniei și Simileasca, municipiul Buzău, pe  străzi, cât şi atribuirea de numere administrative, fapt ce va evita pe viitor orice confuzie privind adresa administrativă. (…) Nomenclatorul stradal al municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local  nr. 101/26 iunie 2015  se va completa în mod corespunzător. În cazul imobilelor-blocuri de locuinţe colective, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, instituţia noastră va emite certificate de nomenclatură stradală şi adresă, iar numerele administrative vor fi atribuite imobilelor, identificate printr-un număr cadastral, şi nu fiecărui apartament din incinta acestora.

Locatarilor din aceste imobile li se vor elibera la cerere, adeverințe privind adresa administrativă. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale vor avea obligaţia de a face demersurile legale pentru schimbarea sediului social, iar persoanele juridice vor avea de achitat taxele şi tarifele aferente redactării hotărârii de schimbare a sediului şi a actului constitutiv actualizat, precum şi taxele publicării hotărârii privind schimbarea sediului social în Monitorul Oficial al României.  Conform art. 41, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români: “în cazul în care, în condiţiile legii, se schimbă denumirea unor unităţi administrativ-teritoriale sau se aprobă reorganizarea ori trecerea în alt rang a unei unităţi administrativ-teritoriale, precum şi în situaţia în care se schimbă denumirea străzilor sau se renumerotează imobilele, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate şi a celorlalte documente prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective”.

Totodată în conformitate cu art. 5, alin. (4) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, actualizată, modificarea adresei administrative a imobilului se notează în Cartea Funciară.   De asemenea, vor trebui făcute modificări şi în alte acte: contracte cu furnizorii de utilităţi, case de marcat, etc. Ținând cont de faptul că cetățenii care locuiesc în zonele respective, respectiv persoanele juridice care au sediul firmelor în imobilele respective, vor trebui să-și  facă schimbari într-o serie de acte, considerăm necesar ca, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, să fie adus la cunoștința publică în vederea dezbaterii, proiectul de act normativ privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierele Crâng, Transilvaniei și Simileasca, municipiul Buzău, pe  străzi, cât şi atribuirea de numere administrative” se mai arată în document.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro şi la avizierul primăriei. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 24 iulie.

Știri despre: , , ,