Anunț important pentru elevii şi studenţii buzoieni care primesc pensii de urmaş

de Stiri Buzau Media

Casa Județeană de Pensii Buzău, aduce la cunoștința copiilor beneficiari ai pensiei de urmaș că în conformitate cu prevederile art.114, alin.(2) din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, care nu face dovada continuării studiilor, pensia se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Avându-se în vedere modificările aduse calendarului de plată al pensiilor și faptul că data limită de comunicare a reținerii de la achitare a mandatelor este ultima zi lucrătoare a lunii, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte continuarea studiilor în anul școlar în curs, respectiv 2018-2019, într-o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2018.

În cazul nedepuneriî adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 se reține de la plată. Întrucât anul universitar începe la data de 01 octombrie 2018 iar studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depuna la sediul Casei Județene de Pensii Buzău, o declarație pe propria răspundere în acest sens.

Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, acestia au obligația de a prezenta o adeverință din care să rezulte continuarea studiilor în anul universitar 2018-2019, într-o formă de învățământ organizată potrivit legii. În cazul nedepunerii declarației pe proprie răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie 2018, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 va fi reținută de la plată.

Ulterior, în situația neprezentării respectivei adeverințe până la data de 20 octombrie 2018, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reținută de la plată. Atât în cazul urmașilor ce urmează cursurile anului școlar 2018-2019 cât și în cazul celor care frecventează cursurile universitare, ale căror adeverințe vor fi depuse cu depasirea termenului de 25 septembrie 2018, respectiv 25 octombrie 2018, reluarea plății pensiei se va efectua la cerere, începând cu data de 01 octombrie 2018, potrivit prevederilor art.115, alin.1, lit.c) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.