Măsuri pentru reducerea deficitului de personal din MAI

de Stiri Buzau Media

2011_11_29_interne1_rszPersoanele pregătite profesional, care au experiența necesară exercitării profesiei de polițist, vor putea fi reîncadrate în structurile Ministerului Afacerilor Interne, potrivit unor măsuri luate ieri de Guvern în scopul reducerii deficitului de personal estimat la 10.000 de posturi vacante.

Guvernul a modificat și completat, printr-o Ordonanță de urgență adoptată astăzi, Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, care a creat un nou cadru de recrutare a polițiștilor.

Astfel, se creează cadrul legal pentru reîncadrarea în funcție a foștilor polițiști care au încetat raporturile de serviciu la cerere, prin demisie, prin numirea într-o altă funcție publică, ca urmare a reorganizării unității de poliție ori după pierderea capacității de muncă, dar pe care între timp și-au recăpătat-o. La reîncadrare, polițiștii vor primi aceleași grade profesionale pe care le dețineau la data trecerii lor în rezervă. Nu vor putea fi reîncadrați foștii polițiști ale căror raporturi de serviciu au încetat la împlinirea vârstei și a celorlalte condiții de pensionare ori ca urmare a destituirii din poliție, acordării calificativului nesatisfăcător în urma evaluării anuale, condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă, nepromovării examenului de definitivare în profesie, nedefinitivării studiilor cerute de lege sau încadrării frauduloase.

De asemenea, prin actul normativ adoptat miercuri se instituie posibilitatea ocupării funcțiilor de polițist (nu doar a celor de specialitate, așa cum este prevăzut în prezent) cu personal recrutat din “sursă externă“, prin încadrare directă, în condițiile în care există un deficit de polițiști care nu poate fi acoperit doar prin formarea personalului în instituțiile de învățământ ale ministerului.

O altă reglementare adusă de actul normativ vizează instituirea unei reguli potrivit căreia raporturile de serviciu ale polițiștilor încadrați direct să nu poată fi modificate prin delegare, detaşare, mutare și transfer, timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

Totodată, potrivit noilor reglementări, acordarea gradelor profesionale polițiștilor proveniți din rândul persoanelor încadrate direct pe funcții de execuție vacante se realizează în funcție de pregătire şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

Măsurile cuprinse în actul normativ adoptat astăzi au avut în vedere asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităților pe care Ministerul Afacerilor Interne și structurile din subordine le au cu privire la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și asigurarea climatului de legalitate, inclusiv în contextul celor două procese electorale din acest an și al creșterii fenomenului migraționist la nivel european. Pe de altă parte, a fost luat în considerare faptul că mecanismele de școlarizare existente la nivel instituțiilor de învățământ ale MAI, chiar și după mărirea la maxim a capacității de școlarizare, nu permit reducerea deficitului actual de resurse umane.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns