Proiect de hotărâre al Primăriei Buzău supus dezbaterii publice, referitor la impunerea unui nou regulament privind locurile de parcare pentru vehicule de tonaj mare

de Stiri Buzau Media

Pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipal din luna februarie a fost iniţiat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a CLM pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău. Potrivit expunerii de motive, acest proiect vizează staționarea voluntară a vehiculelor (cu excepția autoturismelor) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pentru transportul de marfă și a vehiculelor care au mai mult de nouă locuri pe scaune pentru transportul de persoane.

În expunerea de motive se menționează că ,,ținând cont de condițiile actuale de circulație în Municipiul Buzău, de trama stradală existentă, de necesitatea efectuării lucrărilor de reparații a străzilor din municipiu, pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier în scopul creșterii numărului de locuri de parcare pentru autoturisme și al gradului de confort al cetățenilor, precum și pentru protejarea mediului înconjurător și a locuitorilor se impune o astfel de reglementare privind interzicerea staționării voluntare a vehiculelor (cu excepția autoturismelor).

Pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos, autoritățile administrației publice locale, potrivit art. 70, lit. g) din Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, au obligația să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului.

Având în vedere că în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326 din data de 16 noiembrie 2017 se arată că parcarea vehiculelor cu masă totală maximă mai mare de 2,5 tone se poate face doar în locuri special amenajate, iar până în acest moment nu s-au amenajat astfel de locuri, propunem modificarea art. 5, alin. (1), lit. t) din Regulamentul la Hotărârea nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău. Totodată pentru că nu s-a prevăzut în Regulamentul la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 326/2017 posibilitatea contravenientului de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, potrivit prevederilor OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, propunem introducerea art. 19”.

Potrivit proiectului de hotărâre, se va modifica ,,art. 5, alin. (1), lit. t) din Regulamentul la Hotărârea nr. 326/2017 a CLM care va avea următorul cuprins:

Art.5, alin. (1), lit. t) – staționarea voluntară a vehiculelor (cu excepția autoturismelor) cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pentru  transportul de marfă și a vehiculelor care au mai mult de nouă locuri pe scaune pentru transportul de persoane în “zona roșie”.

“Zona roșie” este prezentată în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din

prezentul Regulament.  Staționarea autovehiculelor menționate mai sus este permisă în “zona galbenă”.  “Zona galbenă” este prezentată în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul Regulament.

Este permisă staţionarea în „zona verde”. „Zona verde” este reprezentată de toate celelalte zone ale municipiului Buzău, în care este permisă staţionarea”.

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta proiectul de hotărâre la avizierul principal al Primăriei municipiului Buzău şi pe site-ul municipalității.Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre susmenţionat pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, la Ghişeul Unic, până cel târziu 14 februarie 2018, inclusiv.