Buzoienii sunt așteptați joi să-și spună păsurile la Avocatul Poporului

de Stiri Buzau Media

Reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent joi în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. Activitatea se va desfăşura la sediul Instituţiei Prefectului în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop. Acordarea audienţelor este gratuită, iar cererile adresate instituţiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru.

Pentru primirea în audienţă nu este necesară programarea, toate persoanele care se vor prezenţa vor fi primite în audienţă. Recomandăm persoanelor care solicită audienţă să prezinte şi documente referitoare la problema sesizată. Orice persoană care se simte nedreptăţită de faptele unui funcţionar public din autorităţile centrale ori locale se poate adresa Avocatului Poporului. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu), drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovadă întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecaţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare (în copie). Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile publice, faţă de abuzurile suferite din partea funcţionarilor publici sau autorităţilor centrale (ministere, departamente, agenţii guvernamentale, oficii sau servicii ale acestora); administraţiei locale (prefecturi, primarii, consilii judeţene. municipale, orăşeneşti şi comunale); instituţiilor publice (direcţii, inspectorate, servicii, oferi). Nu intră în competenţa instituţiei Avocatul Poporului actele autorităţii judecătoreşti, ale Parlamentului, Preşedintelui sau ale Guvernului.

Audiențele au loc între orele 10.00 și 14.00.