Ce atribuţii are Guvernul

de Stiri Buzau Media

palatul-victoiaExecutivul asigură, potrivit reglementărilor actuale, realizarea politicii interne şi externe a României şi conduce administraţia publică.

“Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale”, este explicat în Legea nr. 90/2001.

Executivul este numit de preşedintele României, în baza votului de încredere al Parlamentului, şi are la bază un program de guvernare acceptat de Legislativ.

Principalele atribuţii ale Guvernului sunt următoarele:

 • exercită conducerea generală a administraţiei publice;
 • iniţiază proiecte de lege şi le supune spre adoptare Parlamentului;
 • emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative şi le transmite Parlamentului (în 60 de zile de la data solicitării, nerespectarea termenului echivalând cu susţinerea implicită a formei iniţiatorului);
 • emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordonanţe în temeiul unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe de urgenţă potrivit Constituţiei;
 • asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte dispoziţii normative date în aplicarea acestora;
 • elaborează proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat şi le supune spre adoptare Parlamentului;
 • aprobă strategiile şi programele de dezvoltare economică a ţării, pe ramuri şi domenii de activitate;
 • asigură realizarea politicii în domeniul social în conformitate cu programul de guvernare;
 • asigură apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
 • îndeplineşte măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea ţării, scop în care organizează şi înzestrează forţele armate;
 • asigură realizarea politicii externe a ţării şi, în acest cadru, integrarea României în structurile europene şi internaţionale;
 • negociază tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale care angajează statul român; negociază şi încheie convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel guvernamental;
 • conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;
 • asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului;
 • înfiinţează, cu avizul Curţii de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;
 • cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuţiilor sale;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile Guvernului.

Important! Pentru a-şi exercita atribuţiile, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe, ce trebuie publicate în Monitorul Oficial pentru a produce efecte. Dacă ordonanţele se emit în baza unei legi speciale de abilitare, ordonanţele de urgenţă se emit, potrivit Constituţiei, doar în cazuri excepţionale.

Sursa: avocatnet.com

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns