Consilierii municipali, convocați la ședința ordinară a lunii aprilie

de Stiri Buzau Media

2494Consiliul Local al Municipiului Buzău se întrunește joi, 28 aprilie 2016, de la ora 13,00, în şedinţă ordinară, pe ordinea de zi fiind incluse 21 de proiecte de hotărâre ce vor fi supuse aprobării.

Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al buge-tului general al municipiului Buzău pe anul 2015;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome Municipale ” RAM ” Buzău;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Societății Comerciale “Prestcom Serv” S.A. Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație al Societății Comerciale “Prestcom Serv” S.A. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind reînoirea mandatelor membrilor consiliului de administraţie al Societății Comerciale “Prestcom Serv” S.A. Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015 ale Societăţii Comerciale ” Trans – Bus ” S.A. Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 175/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016;

  1. proiectul de hotărâre privind conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2015” unor personalităţi cu merite deosebite;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia pentru tineret Buzău 2010 în vederea organizării Festivalului internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineret „MIHAELA RUNCEANU – PENTRU VOI MUGURI NOI”, ediţia a V-a, în perioada 6-8 mai 2016;

12.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară “DRAGAICA – 2016”;

13.- proiectul de hotărâre privind modificarea comisiilor de selecţie şi de soluţionare a contestaţiilor pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul municipiului Buzău a propunerilor de acţiuni, proiecte şi programe culturale de interes local;

14.- proiectul de hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială ” Compania de Apă ” S.A. Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind trecerea unui mijloc fix aflat în administrarea Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia;

16.- proiectul de hotărâre privind trecerea unui mijloc fix, aflat în proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea privată a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, transmiterii fără plată, valorificării sau casării acestuia;

17.- proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de a executa o reţea subterană pe un teren proprietate publică a Municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice-Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău;

18.- proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de a executa două reţele subterane şi atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata funcţionării capacităţilor energetice, a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice-Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuţie Buzău;

19.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, tarlaua 37, parcela 682

20.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 48/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău prin care se modifică Hotărârea nr. 6/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

21.- proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. din comuna Mogoşoaia str. Moţocului nr. 3, judeţul Ilfov, în vederea înfiinţării “Centrului Regional de Excelenţa – Tricolor 11”, pentru juniorii din Buzău.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns